Hoge Raad, 09-12-2008 / 00491/07


ECLIECLI:NL:HR:2008:BF3196
Datum09-12-2008
InhoudsindicatieOM-cassatie. Ontvankelijkheid OM en de redelijke termijn. Onmiddellijke toepassing arrest HR. T.t.v. het bestreden arrest golden v.w.b. de aan de overschrijding van de redelijke termijn te verbinden gevolgen, de regels uit HR NJ 2000, 721. Niettemin zal de bestreden uitspraak moeten worden getoetst aan het nadien gewezen HR LJN BD2578. In die uitspraak ligt besloten dat aan de regel dat aan termijnoverschrijding niet de n-o van het OM kan worden verbonden, onmiddellijk toepassing dient te worden gegeven.
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-12-2008, 00491/07
RvdW 2009, 55
Geen grond meer voor niet-ontvankelijkverklaring OM bij overschrijding redelijke termijn.
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-12-2008, 00491/07
NJB 2009, 79
De rechtbank had de verdachte wegens overtreding van een voorschrift gesteld bij art. 6 lid 1 van de Wet toezicht effectenverkeer (oud), meermalen gepleegd en als leider deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, veroordeeld tot drie jaren gevangenisstraf. In hoger beroep verklaarde het hof het openbaar Ministerie niet-ontvankelijk in de vervolging omdat de redelijke termijn van berechting was overschreden.
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-12-2008, 00491/07 (met noot)
T.M. Schalken
NJ 2009/95
Geen grond meer voor niet-ontvankelijkverklaring OM bij overschrijding redelijke termijn.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA7309 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BF3196 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BF3196 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BN2325
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX9532
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BL3228
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2009:BJ3331
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2009:BJ3329
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BF3200