Hoge Raad, 09-01-2009 / 07/11534


ECLIECLI:NL:HR:2009:BF8875
Datum09-01-2009
InhoudsindicatieArbeidsrecht. Werkgeversaansprakelijkheid; beroepsziekte (rugklachten na rugbelastend werk)?; causaal verband, maatstaf; stelplicht en bewijslastverdeling, omkeringsregel?; passeren van een bewijsaanbod; beleidsvrijheid (appel)rechter tot inwinnen van gevraagd deskundigenbericht.
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-01-2009, 07/11534
RvdW 2009, 172
Werkgeversaansprakelijkheid; art. 7:658 BW; beroepsziekte?; causaal verband tussen schade en uitoefening werkzaamheden; regel bewijslastverdeling HR 17 november 2000, NJ 2001, 596; vereisten. Deskundigenbericht; (beleids)vrijheid rechter; bewijswaardering.
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-01-2009, 07/11534
NJB 2009, 192
Werkgerelateerde schade. Een bekistingstimmerman ontwikkelt rugklachten.
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-01-2009, 07/11534
JAR 2009/38
Werkgeversaansprakelijkheid voor rugklachten van bekistingstimmerman. Geen toepassing omkeringsregel van Unilever/Dikmans.
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-01-2009, 07/11534
RAV 2009, 26
Werkgeversaansprakelijkheid. Heeft de werknemer, die stelt te lijden aan lagerugklachten, voldaan aan de op hem rustende bewijslast krachtens art. 7:658 lid 2 BW?
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-01-2009, 07/11534
«JIN» 2009/128
Werkgeversaansprakelijkheid. Causaal verband. Bewijslastverdeling. Toepassing omkeringsregel Unilever / Dikmans?
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-01-2009, 07/11534
TAP, 2009, p. 76
Causaal verband werkgeversaansprakelijkheid: stelplicht, bewijslast en omkeringsregel bij art. 7:658 BW.
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-01-2009, 07/11534
«JA» 2009/58
Beroepsziekte. Rugklachten. Causaal verband.
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-01-2009, 07/11534
L&S 2009/8
Beroepsziekte. Als de klachten - in casu rugklachten - niet medisch vast komen te staan heeft de bewijsregel van Unilever / Dikmans geen toepassing.
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-01-2009, 07/11534
VR 2010, 33
Sjouwwerk in strijd met Arbo-regels en rugletsel. Bewijs en bewijslast ten aanzien van c.s.q.n.-verband. Rol van deskundigen.

(X / BAM Nelissen Van Egteren BV).
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-01-2009, 07/11534 (met noot)
T.F.E. Tjong Tjin Tai
NJ 2011/252
Werkgeversaansprakelijkheid; art. 7:658 BW; beroepsziekte?; causaal verband tussen schade en uitoefening werkzaamheden; regel bewijslastverdeling HR 17 november 2000, NJ 2001/596; vereisten. Deskundigenbericht; (beleids)vrijheid rechter; bewijswaardering.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BF8875
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ1721 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ1717 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ1717 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ1721 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ3514 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ6266 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:871 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:985
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2305
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV0636
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ3519
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BT7387
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:2703
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1432
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:228
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:4141
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1331
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:161
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:4425
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:10965
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:83
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:409
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:2424
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BV6838
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ5101
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ3517
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2010:BO2059
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BF8875
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:2442
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:2624
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:4831
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:6202
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2011:BP4897
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2010:BO8014
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2010:BN4195
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2009:BH5648
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BL1495