Hoge Raad, 16-01-2009 / C07/170HR


ECLIECLI:NL:HR:2009:BG3582
Datum16-01-2009
InhoudsindicatieMededingingsrecht. Nietigheidssanctie van art. 6 Mw.; merkbaarheidseis; art. 6 bevat geen recht van openbare orde dat de rechter al dan niet buiten grenzen van de rechtsstrijd ambtshalve moet toepassen; stelplicht en bewijslastverdeling; uitleg van overeenkomst. Procesrecht; hoger beroep, passeren van (tegen)bewijsaanbod; aan toelating tot nadere bewijslevering te stellen eisen.
Recht.nl artikelKartelverbod artikel 6 Mededingingswet niet van openbare orde (09-02-2009)
In het onderstaande arrest oordeelde de Hoge Raad dat het kartelverbod uit artikel 6 Mededingingswet, hoewel van dwingend recht, niet van openbare orde is. Als de partijen bij een geschil zich daar niet op eigen initiatief op beroepen, hoeft de rechter daarom niet ambtshalve te toetsen of de afspraken die tussen die partijen in het geding zijn, nietig zijn wegens strijd met dit verbod.
> Kartelverbod art. 6 Mw niet van openbare orde (Mr E. Schotanus, Van Doorne)
> HvJ EG 01/06/1999, zaaknr. C-126/97, Eco Swiss / Benetton (HvJ EG)
> Tijdschriftartikelen over de Eco Swiss-zaak (Recht.nl Vakliteratuur)
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-01-2009, C07/170HR
RvdW 2009, 187
Mededingingsrecht. Nietigheidssanctie art. 6 Mededingingswet; geen recht van openbare orde; stelplicht en bewijslast merkbare verstoring. Hoger beroep; aanbod (nader) bewijs; tegenbewijs.
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-01-2009, C07/170HR
NJB 2009, 239
De gemeente garandeert bij overeenkomst aan een croissanterie dat in een bepaald gebouw in de straat geen belegde broodjes mogen worden verkocht (door concurrenten), met een boetebeding. Vervolgens worden in dat gebouw belegde broodjes verkocht. De croissanterie vordert nakoming en betaling van de gedongen boeten. Het hof wijst de vordering grotendeels toe.
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-01-2009, C07/170HR
NJ 2009/54
Mededingingsrecht. Nietigheidssanctie art. 6 Mededingingswet; geen recht van openbare orde; stelplicht en bewijslast merkbare verstoring. Hoger beroep; aanbod (nader) bewijs; tegenbewijs.
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-01-2009, C07/170HR
AB 2009/52
Art. 6 Mw niet van openbare orde.
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-01-2009, C07/170HR
ęJINĽ 2009/130
Mededingingsrecht. Nietigheidssanctie art. 6 Mededingingswet niet van openbare orde.
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-01-2009, C07/170HR
SEW 2009, 52
Mededingingsrecht - Non-concurrentiebeding - Nietigheidssanctie van art. 6 lid 2 Mw Ambtshalve toepassing? - Merkbaarheidsvereiste - Stelplicht en bewijslast.
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-01-2009, C07/170HR
TvPP 2009, p. 64
De gemeente verhuurt aan verweerster in cassatie een pand waarin deze een broodjezaak drijft. De gemeente en verweester hebben een overeenkomst gesloten waarin de gemeente onder verbeurte van een dwangsom garandeert, dat in het betreffende winkelcomplex geen (belegde) broodjes door anderen dan verweester verkocht mogen worden.
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-01-2009, C07/170HR
RAV 2009, 33
Bewijsrecht. Is art. 6 Mededingingswet van openbare orde en hoe ver reikt de stelplicht van degene die zich op schending van deze bepaling beroept?
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-01-2009, C07/170HR (met noot)
E. Boerwinkel
Bb 2009, 30
Het 'Broodjeszaakarrest': Art. 6 Mededingingswet niet van openbare orde?

(Gem. Heerlen / Whizz).
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-01-2009, C07/170HR (met noot)
B.J. Drijber
Ondernemingsrecht 2009, 119
Nationaal mededingingrecht is niet van openbare orde.

(Gemeente Heerlen / Whizz Croissanterie).
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-01-2009, C07/170HR
JRV 2009, 698
Nationaal mededingingsrecht is niet van openbare orde.
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-01-2009, C07/170HR
SEW 2009, 188
Mededingingswet art. 6 - Non-concurrentiebeding - Ambtshalve toepassing nietigheid? - Merkbaarheidsvereiste.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BG3582 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2007:AZ9777
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ2213 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BR2045 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV2629 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ7064 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ2213 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU6506 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU6508 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BG3582 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:290 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ2809 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ2809 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BT6548 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1876 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1189
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:657
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:7
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM9784
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM9711
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2007:AZ9777
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:383
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:368
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:209
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:154
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:993
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1331
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2658
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2221
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:993
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2812
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:3566
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:875
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY4914
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV0619
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU6504
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BR5223
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2009:BI4999
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1203
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:3224
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:2670
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:820
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2017:597
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2016:4680
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:2018
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:910
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BV1682
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2011:BV0311
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2011:BQ7192
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2009:BH5919