Hoge Raad, 23-01-2009 / C07/171HR


ECLIECLI:NL:HR:2009:BG3588
Datum23-01-2009
InhoudsindicatieProcesrecht. Voorrecht op zeeschip; strekking van de in art. 8:211, aanhef en onder b, BW in verbinding met art. 8:216 BW vervatte regeling verzet zich ertegen dat de geldigheid van de aan een loonvordering van een bemanningslid ten grondslag liggende arbeidsovereenkomst waarvan het bestaan niet in geschil is, door de niet bij die overeenkomst betrokken eigenaar van het schip betwist wordt met een beroep op het vormvoorschrift van art. 398, eerste lid, K.
TijdschriftartikelHoge Raad, 23-01-2009, C07/171HR
RvdW 2009, 208
Executiegeschil. Loonvordering bemanningslid; voorrecht op zeeschip; strekking art. 8:211 sub b jo. art. 8:216 BW; beroep scheepseigenaar op vormvoorschrift van art. 398 lid 1 WvK.
TijdschriftartikelHoge Raad, 23-01-2009, C07/171HR
NJ 2009/71
Executiegeschil. Loonvordering bemanningslid; voorrecht op zeeschip; strekking art. 8:211 sub jo. art. 8:216 BW; beroep scheepseigenaar op vormvoorschrift van art. 398 lid 1 WvK.
TijdschriftartikelHoge Raad, 23-01-2009, C07/171HR
NJB 2009, 281
Beslag. Arbeidsovereenkomst van een zeevarende. Voorrecht op een schip. Een bemanningslid van een zeewaardig zeiljacht legt voor een toegewezen loonvordering executoriaal belsag op het jacht. Het hof heft het beslag op, omdat de arbeidsovereenkomst niet schriftelijk is aangegaan.
TijdschriftartikelHoge Raad, 23-01-2009, C07/171HR
JAR 2009/55
Werknemer, die werkzaam was als schipper/bootsman, legt beslag op het schip voor een in rechte vastgelegde loonvordering. De eigenaar/niet-werkgever van het schip kan zich ter opheffing van het beslag er niet op beroepen dat de arbeidsovereenkomst niet schriftelijk, zoals wettelijk voorgeschreven, is afgesloten.
TijdschriftartikelHoge Raad, 23-01-2009, C07/171HR
S&S 2009, 49
PAMINA - Arbeidsovereenkomst - Bemanning - Beslag / executoriaal - Schepeling - Verhaal op het schip - Voorrecht.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BG3588
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BN6287 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:1108
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:241
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:741
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV0638
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BR6384
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BG3588
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:6868