Hoge Raad, 10-07-2009 / 08/01578


ECLIECLI:NL:HR:2009:BG4156
Datum10-07-2009
InhoudsindicatieArt. 7, lid 2, Kostenwet invordering rijksbelastingen. Art. 11 en 12 Invorderingswet 1990. Art. 1 Eerste Protocol EVRM. Kosten betekening dwangbevel. Verweer dat geen aanmaning is ontvangen kan relevant zijn. Uitsluiting van dit verweer is in strijd met het Eerste Protocol bij het EVRM.
TijdschriftartikelHoge Raad, 15-10-2008, CPG 08/01578 en 08/01581
NTFR 2008/2259
Bewijsuitsluiting Kostenwet is strijdig met EVRM.
TijdschriftartikelHoge Raad, 15-10-2008, CPG 08/01578 en 08/01581
V-N 2008/58.3
Excessieve betekeningskosten gecombineerd met tegenbewijsuitsluiting. Criminal charge? Civil rights and obligations? Eigendomsgrondrecht en discriminatieverbod.
TijdschriftartikelHoge Raad, 10-07-2009, 08/01578
V-N 2009/33.7
Ontbreken tegenbewijsregeling betekeningskosten in strijd met Protocol EVRM.
TijdschriftartikelHoge Raad, 10-07-2009, 08/01578
FP Select 2009/nr. 243
Uitsluiting tegenbewijs bij dwangbevel in strijd met EVRM.
TijdschriftartikelHoge Raad, 10-07-2009, 08/01578 (met noot)
H. Vermeulen
NTFR 2009/1748
Uitsluiting van grieven in Kw.Inv.Rb. is strijdig met Protocol EVRM.
TijdschriftartikelHoge Raad, 10-07-2009, 08/01578 (met noot)
E. Thomas
FED 2009/75
Ontbreken tegenbewijsregeling voor Kostenwet invordering rijksbelastingen strijdig met het Eerste protocol van het EVRM.
TijdschriftartikelHoge Raad, 10-07-2009, 08/01578
NJB 2009, 1489
Kosten betekening dwangbevel. Wettelijke uitsluiting van verweer dat geen aanmaning is ontvangen, in strijd met art. 1 Eerste Protocol EVRM.
TijdschriftartikelHoge Raad, 10-07-2009, 08/01578
MBB 2009 nr. 10, p. 386
Is ontbreken van tegenbewijsregeling betekeningskosten in strijd met EVRM?
TijdschriftartikelHoge Raad, 10-07-2009, 08/01578 (met noot)
J.W. Zwemmer
BNB 2009/246
Kosten betekening dwangbevel. Verweer dat heen aanmaning is ontvangen kan relevant zijn. Uitsluiting van dit verweer is in strijd met Eerste Protocol EVRM.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BG4156 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2008:BC6280 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL1943 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2011:BQ4617 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BG4156 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BV8078 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW0194 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BU6728 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ3546 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1443 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BT8229 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BT6830 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BV2442 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2012:BV9820 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2012:BX9647 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2008:BC6280 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:2220
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:642
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:1439
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:1661
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2015:6678
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2376
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1312
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:8379
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BX2584
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BY3609
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BU8647
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BU8494
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2010:BL7078
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2017:6660
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2017:2698
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:4779
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2015:7441
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BV3364
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2011:BR6349
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ9696
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2010:BM1234
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2010:BO4458
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2009:BK6797