Hoge Raad, 06-03-2009 / C07/204HR


ECLIECLI:NL:HR:2009:BG7411
Datum06-03-2009
InhoudsindicatieOctrooirecht. Europees octrooi; beschermingsomvang, uitleg, maatstaf; equivalentie; nietigheid, nawerkbaarheid, stelplicht- en bewijslastverdeling; passeren van bewijsaanbod.
TijdschriftartikelHoge Raad, 06-03-2009, C07/204HR
RvdW 2009, 394
Europees octrooi. Beschermingsomvang; uitleg; equivalentie. Nietigheid; inventiviteit; nawerkbaarheid; bewijslast; passeren bewijsaanbod.
TijdschriftartikelHoge Raad, 06-03-2009, C07/204HR
NJB 2009, 610
Octrooi. De houder van het Europese 'Kastenhofer'-octrooi betreffende een katheter met een binnenhuis van twee lagen baseert zijn vorderingen op een gestelde octrooi-inbreuk. In reconventie wordt nietigverklaring van het octrooi gevorderd. Het hof wijst de vorderingen over en weer af.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BG7411 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2007:BA1903
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2200 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ4115 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BG7411 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2007:BA1903
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:510
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BW8039