Hoge Raad, 20-03-2009 / 07/10646


ECLIECLI:NL:HR:2009:BG9951
Datum20-03-2009
InhoudsindicatieOnrechtmatige overheidsdaad. Schadeloosstelling bij invoering van stelsel van pluimveerechten, onrechtmatige daad Staat?; verenigbaarheid van wet in formele zin met grondwet of algemene rechtsbeginselen, toetsingsverbod art. 120 Grondwet; schending van art. 1 Eerste Protocol?
TijdschriftartikelHoge Raad, 20-03-2009, 07/10646
RvdW 2009, 439
Meststoffenwetgeving. Aansprakelijkheid Staat?; leer zuivere schadebesluit toespasbaar t.a.v. formele wetgeving?; taak rechter. Art. 1 Eerste Protocol EVRM.
TijdschriftartikelHoge Raad, 20-03-2009, 07/10646
NJB 2009, 709
Een pluimveehouder acht zich onevenredig hard getroffen door een onvoorziene wijziging van het stelsel van pluimveerechten en vordert schadeloosstelling van de Staat. HR: 1. Toetsingsverbod. [...] 2. Eigendomsrecht. [...]
TijdschriftartikelHoge Raad, 20-03-2009, 07/10646 (met noot)
J.M.H.F. Theunissen
JB 2009/108
Schadeloosstelling wegens invoering van stelsel van pluimveerechten? Onrechtmatige daad Staat? Schending égalité devant les charges publiques. Verenigbaarheid ban wet in formele zin met Grondwet of algemene rechtsbeginselen. Toetsingsverbod ex. art. 120 Grondwet. Machtenscheiding. Schending art. 1 Eerste Protocol bij EVRM?
TijdschriftartikelHoge Raad, 20-03-2009, 07/10646
«JIN» 2009/289
Onrechtmatige overheidsdaad? Toetsingsverbod art. 120 Grondwet. Geen schending art. 1 Eerste Protocol.
TijdschriftartikelHoge Raad, 20-03-2009, 07/10646
NJ 2009/233
Meststoffenwetgeving. Aansprakelijkheid Staat?; leer zuivere schadebesluit toepasbaar t.a.v. formele wetgeving?; taak rechter. Art. 1 Eerste Protocol EVRM.
TijdschriftartikelHoge Raad, 20-03-2009, 07/10646
O&A 2009, 34
Pluimveerechten; Schadeloosstelling; Onevenredige benadeling; Toetsingsverbod.
TijdschriftartikelHoge Raad, 20-03-2009, 07/10646
«JIN» 2009/390
Onrechtmatige daad Staat? Schending égalité devant les charges publiques. Verenigbaarheid wet in formele zin met Grondwet of algemene rechtsbeginselen. Toetsingsverbod ex art. 120 Grondwet. Machtenscheiding. Schending art. 1 Eerste Protocol EVRM? Schadeloosstelling wegens invoering van stelsel van pluimveerechten?
TijdschriftartikelHoge Raad, 20-03-2009, 07/10646 (met noot)
J.M.H.F. Teunissen
«JIN» 2009/410
Onrechtmatige daad Staat? Schending égalité devant les charges publiques. Verenigbaarheid wet in formele zin met Grondwet of algemene rechtsbeginslen. Toetsingsverbod ex. art. 120 Grondwet. Machtenscheiding. Schending art. 1 Eerste Protocol EVRM? Schadeloosstelling wegens invoering van stelsel van pluimveerechten.
TijdschriftartikelHoge Raad, 20-03-2009, 07/10646 (met noot)
R.J.B. Schutgens
Gst. 2009, 65
Rechtmatige daad; zuiver schadebesluit.
TijdschriftartikelHoge Raad, 20-03-2009, 07/10646
«JA» 2009/86
Mestkuikenbedrijf. Pluimveerechten. Onrechtmatige overheidsdaad. Schadeloosstelling. Toetsingsverbod art. 120 Gw. Strijd met algemene rechtsbeginselen.
TijdschriftartikelHoge Raad, 20-03-2009, 07/10646
TMA, 2009, 108
Verplicht het invoeren van een stelsel van pluimveerechten de Staat tot schadeloosstelling? Artikel 1 Eerste Protocol.
TijdschriftartikelHoge Raad, 20-03-2009, 07/10646
AB 2011/224
Schade veroorzaakt door wet in formele zin. Aansprakelijkheid Staat? Nadeelcompensatie? Zuiver schadebesluit. Toetsingsverbod art. 120 Gw. Taak rechter. Regulering van eigendom in de zin van art. 1 Eerste Protocol EVRM.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BG9951
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO5080 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO5046 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP8053 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:379 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2386 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:356
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BT1517
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO6770
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO5087
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:357
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:CA0908
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:BV1915
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX7830
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BG9951
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:10331
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:168