Hoge Raad, 03-04-2009 / 07/13014


ECLIECLI:NL:HR:2009:BH9184
Datum03-04-2009
Inhoudsindicatieomzetbelasting; artikelen 8:29, 8:31 en 8:42 Awb, anonimisering van op de zaak betrekking hebbende stukken door de inspecteur.
TijdschriftartikelHoge Raad, 03-04-2009, 07/13014 (met noot)
J. Snitker
NTFR 2009/766
Hof moet motiveren waarom geanonimiseerde verklaringen van prostituees zijn toegestaan.
TijdschriftartikelHoge Raad, 03-04-2009, 07/13014
V-N 2009/17.10
Hof beoordeelt ten onrechte niet of anonimisering van gespreksverslagen terecht is.
TijdschriftartikelHoge Raad, 03-04-2009, 07/13014 (met noot)
R.J. Koopman
BNB 2009/153
Overgelegde geanonimiseerde verklaringen ten onrechte niet getoetst aan gewichtige redenen voor anonimiseren.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3600 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:1944 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1081 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:7 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:515 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1480 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:1714 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2009:BK0279
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:352
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:2002
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2010:BN4401
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:295
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:4846
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:1347
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BK5095
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BK5090