Hoge Raad, 24-04-2009 / 07/12961


ECLIECLI:NL:HR:2009:BI1968
Datum24-04-2009
InhoudsindicatieArt. 229b Gemeentewet. Stelplicht en bewijslast limietoverschrijding.
TijdschriftartikelHoge Raad, 24-04-2009, 07/12961 (met noot)
M.P. van der Burg
NTFR 2009/1002
Hoge Raad geeft procesrechtelijk kader voor geschillen over limietoverschrijding.
TijdschriftartikelHoge Raad, 24-04-2009, 07/12961
V-N 2009/21.27
Hoge Raad formuleert uitgangspunten voor geschillen over opbrengstlimiet gemeentelijke retributies.
TijdschriftartikelHoge Raad, 24-04-2009, 07/12961
NJB 2009, 932
Hoge Raad geeft regels met betrekking tot stelplicht en bewijslast ingeval belastingplichtige stelt dat er sprake is van limietoverschrijding.
TijdschriftartikelHoge Raad, 24-04-2009, 07/12961
FP Select 2009/nr. 183
Lessen over stelplicht en bewijslast bij limietoverschrijding rioolafvoerrecht.
TijdschriftartikelHoge Raad, 24-04-2009, 07/12961
Gemeentewet 2009.6/6
Hoge Raad formuleert uitgangspunten voor geschillen over opbrengstlimiet gemeentelijke retributies.
TijdschriftartikelHoge Raad, 24-04-2009, 07/12961
JG 09.0050
Rioolrechten: Bewijslastverdeling bij kostenonderbouwing verdeelt over gemeente en belastingplichtige.
TijdschriftartikelHoge Raad, 24-04-2009, 07/12961 (met noot)
W.J.N.M. Snoijink
BNB 2009/159
Inlichtingenverschaffing, stelplicht en bewijslast bij geschillen over opbrengstlimiet gemeentelijke retributies.
TijdschriftartikelHoge Raad, 24-04-2009, 07/12961
JB 2009/160
Aanslag rioolafvoerrecht. Hoge Raad geeft regels inzake bewijslast bij door belanghebbende gestelde limietoverschrijding.
TijdschriftartikelHoge Raad, 24-04-2009, 07/12961
TBR 2009/188, p. 939-940
Stelplicht en bewijslast limietoverschrijding leges.

(Riool afvoerrecht Roosendaal).
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2007:BC0297 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:777 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM1236 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:780 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1192 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:938 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW1928 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU7248 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BR0707 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1467 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BR0676 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1193 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BR0689 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:9513 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:494 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:4677 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BR0689 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:2903 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ8486 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU7248 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BR0676 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:398 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:715 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:1154 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:8875 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:3025 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:CA0383 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2012:BX9468 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:4957 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1199 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:978 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW1928 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW9879 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2012:BW2252 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2011:BQ5200 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2007:BC0297 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:1137
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2017:1413
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:4046
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:3434
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:19
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:817
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2014:7007
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2268
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2238
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:5740
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2012:BX6935
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU7273
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BR0707
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2012:BY7918
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2011:BP8247
Gerelateerd ECLI:NL:RBMAA:2011:BU3558
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BV7606
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2011:BU3814
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2011:BT6258
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2010:BN1669
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2010:BL6456
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1420
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1419
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:760
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:4235
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:5650
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:4928
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:3297
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2017:2632
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:53
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:5334
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:3875
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2015:6678
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:4797
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:1949
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:2440
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2029
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:2016
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:9511
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:1948
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2014:6587
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:4700
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:9535
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:7455
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:5839
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2013:CA3374
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2013:12771
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:CA3094
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:6386
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:5741
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:5629
Gerelateerd ECLI:NL:RBLEE:2012:BY7748
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW1924
Gerelateerd ECLI:NL:RBZUT:2011:BV0515
Gerelateerd ECLI:NL:RBLEE:2011:BR4848
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2011:BP3164
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2011:BQ8247
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2011:BP6699
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2010:BN2859
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2010:BP0094
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2010:BN7815
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2010:BO9569
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2019:2955
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:2330
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:2783
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:2897
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:1286
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:3156
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:8057
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:4827
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:2386
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:997
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:15593
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:15592
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:15590
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:15589
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:4753
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:2920
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:2003
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:7681
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2017:5733
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:5830
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:1704
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1101
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2015:6569
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2015:1944
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:5094
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:2294
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:11888
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:4185
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:4528
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:3371
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:9528
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2014:6777
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:4031
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2013:1963
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:CA0476
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BX8703
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BX7888
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BW9954
Gerelateerd ECLI:NL:RBGRO:2012:BW4798
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:BZ7919
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2012:BW5988
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2012:BY0471
Gerelateerd ECLI:NL:RBZUT:2011:BQ9221
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2011:BU8704
Gerelateerd ECLI:NL:RBGRO:2011:BT2537
Gerelateerd ECLI:NL:RBALK:2010:BN0829