Hoge Raad, 19-06-2009 / C07/179HR


ECLIECLI:NL:HR:2009:BI8771
Datum19-06-2009
InhoudsindicatieFaillissementsrecht; cassatie, vervolg op HR 16 januari 2009, NJ 2009, 55. Procesrecht. Hoger beroep, grievenstelsel, aan grieven te stellen eisen; in beginsel strakke regel ook bij eiswijziging in hoger beroep; toelaatbaarheid van eisvermeerdering na deskundigenbericht zonder instellen van incidenteel beroep; uitwerking van HR 20 juni 2008, nr. C06/178, NJ 2009, 21.
TijdschriftartikelHoge Raad, 19-06-2009, C07/179HR
RvdW 2009, 767
Hoger beroep: grenzen bevoegdheid oorspronkelijk eiser tot verandering of vermeerdering van eis; de 'twee-conclusie-regel'; in beginsel strakke regel; uitzonderingen; eisen goede procesorde.
TijdschriftartikelHoge Raad, 19-06-2009, C07/179HR
NJB 2009, 1268
Eiswijziging. Nieuwe grieft. Incidenteel appel. Vervolg op HR 16 januari 2009, NJ 2009, 55. In het algemeen kan het aanvoeren van een grief of een verandering of vermeerdering van eis na het tijdstip van de memorie van grieven of antwoord toelaatbaar zijn, indien daarmee aanpassing wordt beoogd aan eerst na dat tijdstip voorgevallen of gebleken feiten en omstandigheden en de nieuwe grief of de eisverandering of -vermeerdering ertoe strekt te voorkomen dat het geschil aan de hand van inmiddels achterhaalde of onjuist gebleken (juridische of feitelijke) gegevens zou moeten worden beslist, of dat - indien dan nog mogelijk - een nieuwe procedure zou moeten worden aangespannen om het geschil alsnog aan de hand van de juiste en volledige gegevens te kunnen doen beslissen.
TijdschriftartikelHoge Raad, 19-06-2009, C07/179HR (met noot)
B.T.M. van der Wiel
ęJBPrĽ 2009/39
Hoger beroep. Wijziging van eis. In beginsel strakke regel. Goede procesorde.
TijdschriftartikelHoge Raad, 19-06-2009, C07/179HR (met noot)
H.J. Snijders
NJ 2010/154
Hoger beroep; grenzen bevoegdheid oorspronkelijk eiser tot verandering of vermeerderingvan eis; de 'twee-conclusieregel'; in beginsel strakke regel; uitzonderingen; eisen goede procesorde.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BI8771 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BG6231 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2006:AZ2433 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ7064 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ4163 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2360 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BR2045 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1224 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BW4595 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV6684 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY6699 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2906 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW9226 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BI8771 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BX1515 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:3238 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BR2045 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:2112 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:BY8716 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2011:BQ4365 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM6086 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2011:BU1889 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:505 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:5415 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2010:BN1779 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BN6929 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:461 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:1770 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ4163 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY6699 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP1402 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2009:BQ8908 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2006:AZ2433 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:420 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1264 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1855 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:2964 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ8363 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BR2836 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2010:BU6562 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:179
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:63
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:1764
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:580
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:521
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:5351
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:507
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:533
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:2623
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:76
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:8274
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY2639
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV2628
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2012:BY2074
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BX1955
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BY0926
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BP7436
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BP5651
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BL9541
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BL6156
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BL1118
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1064
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:510
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:262
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1473
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1155
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1142
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1076
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1030
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:631
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:522
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:515
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:303
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:249
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:154
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:5636
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1321
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1101
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:659
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:286
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:229
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:131
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:71
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:22
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:7985
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:643
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1372
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1326
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1167
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1119
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:4848
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:2843
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:1830
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:2231
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:10524
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2084
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:814
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:25
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:11
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:4437
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:328
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:6803
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:6003
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2483
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:683
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:9768
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:8070
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:7522
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ6533
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ2904
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY0543
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2374
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2367
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ3298
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW9226
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2012:BX9302
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BY7494
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BY1236
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BT6684
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ1773
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP8692
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2011:BU5362
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BO4579
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2009:BK8091
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1065
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1034
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:3316
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:2384
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:2178
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:1811
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:1872
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:8334
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:8000
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:6934
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:5998
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:5425
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:5074
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:1995
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:1023
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:172
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:5069
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:1173
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:2162
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:1116
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:723
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:236
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:10549
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:9435
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:9094
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:7938
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:7646
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:6760
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:6118
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:5943
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:5401
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:2654
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:1699
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:998
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:423
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:7041
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:1734
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:9703
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:9696
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:9473
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:8832
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:7014
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:7013
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:7009
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:6005
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:3727
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:3719
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:2145
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:1382
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:1286
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:1278
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:707
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:706
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:325
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:2974
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:10344
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:10176
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:9848
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:8861
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:8563
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:8130
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:7791
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:7783
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:7470
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:6984
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:6925
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:6915
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:6790
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:6254
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:3610
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:3060
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:1389
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:504
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:499
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:3574
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:3392
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:9866
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:9603
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:8514
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:7324
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:6275
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:6002
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:5544
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:5535
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:5305
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:4857
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:4631
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:4628
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:4199
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:3425
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:2528
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:2526
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:2520
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:2169
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:1520
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:1319
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:1147
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:350
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:346
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:2735
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:2371
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:1606
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:8649
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:8637
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:8630
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:8451
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:8273
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:8078
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:7859
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:7850
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:7521
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:7092
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:5095
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:4884
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:4327
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:3374
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:3369
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:2870
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:2343
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:2021
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:2018
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:1996
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:1392
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:1383
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:763
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:556
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:555
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:367
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:6069
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:6068
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:5671
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:4352
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:3183
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:3552
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:CA2938
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BZ7039
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4783
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BZ1743
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:10378
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:8106
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:7946
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:7366
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:5712
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:5591
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:5359
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:4666
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2012:BY6963
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2012:BX7362
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2012:BX6224
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BX9633
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BX1656
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BV1405
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BY7265
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BY4489
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BY0606
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BW7114
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BW6856
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BW2943
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BU6438
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BT2859
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BR0644
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2011:BR0351
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2010:BU3370
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BL6636
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2009:BJ6319
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BL9330
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BK9630