Hoge Raad, 25-09-2009 / 07/13362


ECLIECLI:NL:HR:2009:BJ8524
Datum25-09-2009
InhoudsindicatieArt. 30f AWR. Geen heffingsrente. Zorgvuldigheidsbeginsel bij trage aanslagregeling.
Recht.nl artikelHR: slechts heffingsrente over periode van 3 maanden na indiening aangifte (29-09-2009)
Een belastingplichtige had een aangifte inkomstenbelasting ingediend en de belastinginspecteur legde meer dan drie maanden daarna een definitieve aanslag op. Hij berekende daarbij heffingsrente tot aan de periode van deze definitieve aanslag. Volgens de Hoge Raad mag de inspecteur echter niet meer heffingsrente berekenen, dan hij zou hebben opgelegd aan het eind van de termijn van drie maanden na indiening van de aangifte. Dit is slechts anders indien de overschrijding van de driemaandstermijn niet aan de Belastingdienst te wijten is.
> Uitspraak Hoge Raad 25.9 over beperking heffingsrente bij late vaststelling van belastingaanslag (Rechtspraak.nl)
> Meer over dit onderwerp (Recht.nl Nieuws)
> Tijdschriftartikelen over dit onderwerp (Recht.nl Vakliteratuur)
> Geen heffingsrente als aanslag te laat wordt opgelegd (Via Juridica)
TijdschriftartikelHoge Raad, 25-09-2009, 07/13362
V-N 2009/47.3
Geen heffingsrente over de periode gelegen drie maanden na indiening van de aangifte.
TijdschriftartikelHoge Raad, 25-09-2009, 07/13362 (met noot)
J.M. van der Vegt
NTFR 2009/2155
Heffingsrente mag slechts worden berekend tot drie maanden na aangifte.
TijdschriftartikelHoge Raad, 25-09-2009, 07/13362
FP Select 2009/nr. 333
Geen heffingsrente bij aanslag buiten driemaandstermijn.
TijdschriftartikelHoge Raad, 25-09-2009, 07/13362
NJB 2009, 1812
Opmerkingen tijdens de parlementaire behandeling kunnen niet leiden tot een uitleg van de wet waarin een vergaande uitzondering op haar bewoordingen wordt aangenomen. Echter, in geval van niet handelen door inspecteur in overeenstemming met het uit de wetsgeschiedenis blijkende beleid, verzet het zorgvuldigheidsbeginsel zich in zoverre tegen het in rekening brengen van heffingsrente.
TijdschriftartikelHoge Raad, 25-09-2009, 07/13362 (met noot)
C.A. Blokx-Van Roosmalen
FED 2009/94
Tijdvak waarover heffingsrente moet worden berekend beperkt tot drie maanden na het indienen van de aangifte.
TijdschriftartikelHoge Raad, 25-09-2009, 07/13362
MBB 2009 nr. 12, p. 451
Geen heffingsrente bij trage aanslagregeling
TijdschriftartikelHoge Raad, 25-09-2009, 07/13362 (met noot)
L.J.A. Damen
AA 2010, 32
'Een bewindsman moet de Tweede Kamer geen sprookjes vertellen'. Geen heffingsrente bij te late vaststelling van een belastingaanslag? Zorgvuldigheidsbeginsel doorbreekt 'lex dura, sed tamen lex'. Legaliteitsbeginsel.
TijdschriftartikelHoge Raad, 25-09-2009, 07/13362 (met noot)
P.G.H. Albert
BNB 2009/295
In geschil is de vraag in hoeverre heffingsrente moet worden berekend indien de Inspecteur niet binnen drie maanden na indiening van de aangifte een (voorlopige) aanslag heeft opgelegd.
TijdschriftartikelHoge Raad, 25-09-2009, 07/13362
AB 2010/12
Heffingsrente mag in beginsel slechts worden berekend tot drie maanden na het indienen van de aangifte; (materiŽle) zorgvuldigheidsbeginsel; beleidsregel bestuursorgaan versus opmerkingen van de regering in de parlementaire geschiedenis.
TijdschriftartikelHoge Raad, 25-09-2009, 07/13362 (met noot)
R.J.B. Schutgens
Gst. 2010, 29
Tekstuele versus wetshistorische interpretatie; a.b.b.b. contra legem; materieel zorgvuldigheidsbeginsel; heffingsrente bij te late aanslag.
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2007:BB7523
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP5536 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL6426 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL8871 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2010:BM5099 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL3590 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP3068 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ8230 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM7365 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM1206 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP3082 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:CA1827 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:CA0354 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ7061 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP3080 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2010:BM2741 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:1425
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:3519
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:1768
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:3816
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:1585
Gerelateerd ECLI:NL:RBONE:2013:BZ1617
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2013:5676
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:4711
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:CA0352
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:BZ6977
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP8932
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP3073
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP3053
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP3011
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP2989
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM7365
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2010:BP6390
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2010:BM7465
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2010:BM7459
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:176
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:9386
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:2865
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:3126
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:6444
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:4053
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:442
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:1514
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:8722
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:3509
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:9014
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:1629
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ6953
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ6286
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2013:CA2197
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:15140
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:4808
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:3388
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:3182
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:CA1841
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:CA1823
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:CA1821
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BY9420
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BY7134
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BW0328
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2012:BX9778
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2012:BX9466
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2012:3230
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:BZ3587
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BY3213
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW8011
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2011:BR5014
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2011:BR5001
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BQ6466
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2010:BM9500
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BN3873
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2010:BL6573
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2010:BM9849
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2010:BM9842
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2007:BB7523
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:459
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:761
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:5511
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:3696
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:630
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:3077
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:736
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2016:8039
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:6443
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:12808
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:2122
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:340
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:8723
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:5108
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:5102
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2014:3019
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2014:8191
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2014:2480
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:CA2731
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ6865
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ6324
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ5511
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ5926
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:7687
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:3387
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:CA1830
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BY9884
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BY9403
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BY8904
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BY8853
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BY8840
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BY8821
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BY7224
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BY7151
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2012:BW7885
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:CA0388
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:CA0310
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:BZ2575
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:BZ2377
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:BW9351
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2012:BX2393
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BW8484
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2012:BY5428
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2012:BZ0540
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2012:BX8104
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2011:BR4983
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2011:BR4972
Gerelateerd ECLI:NL:RBLEE:2011:BR5465
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2011:BU9992
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BU6077
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BR6102
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BQ9917
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2011:BT6959
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2011:BQ7688
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2011:BP6701
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BV1763
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2010:BN3681
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2010:BN3680
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2010:BM0863
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2010:BO1883
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2010:BO5123
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2010:BM0544
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BN6209
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2009:BK6842