Hoge Raad, 16-10-2009 / 08/00062


ECLIECLI:NL:HR:2009:BK0274
Datum16-10-2009
InhoudsindicatieOmzetbelasting; artikel 29, lid 1, letter a, van de Wet op de omzetbelasting 1968; verzoek om teruggaaf van omzetbelasting ter zake van het achterwege blijven van voldoening van de vergoeding door de debiteur; periode voor indiening van zodanig verzoek.
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-10-2009, 08/00062 (met noot)
A. van Dongen
NTFR 2009/2232
Verzoek teruggaaf OB wegens niet-betalen door schuldenaar niet te laat ingediend.
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-10-2009, 08/00062
V-N 2009/56.15
Verzoek om btw-teruggaaf was volgens Hoge Raad niet te laat ingediend.
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-10-2009, 08/00062
FP Select 2009/nr. 364
Verzoek om teruggaaf BTW wegens oninbare vorderingen was niet te laat.
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-10-2009, 08/00062 (met noot)
A.J. Tekstra
JOR 2010/34
Verzoek teruggaaf omzetbelasting ter zake van niet gevoerde leveringen en diensten dient uiterlijk te worden gedaan bij aangifte over eerste tijdvak waarin betaling van vergoeding in rechte niet meer kan worden gevorderd.

Noot onder JOR 2010/35.
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-10-2009, 08/00062 (met noot)
G.J. van Norden
FED 2010/20
Verzoek om BTW-teruggaaf tijdig ingediend door schuldeiser.
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-10-2009, 08/00062 (met noot)
H.W.M. van Kesteren
BNB 2010/208
Verzoek om teruggaaf van omzetbelasting ter zake van het achterwege blijven van voldoening van de vergoeding door de debiteur. Periode voor indiening van zo'n verzoek.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AR4374
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2007:BC3159
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:3228 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1080 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ5116 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1241
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2015:7397
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:76
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:1128
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:15461
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:CA3748
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV8952
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2007:BC3159
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2019:1726
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:858
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:84
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2017:4167
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:4008
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:2190