Hoge Raad, 29-01-2010 / 09/00505


ECLIECLI:NL:HR:2010:BK2007
Datum29-01-2010
InhoudsindicatieProcesrecht; arbitrage. Vraag of procespartijen de aantekeningen van de secretaris van een scheidsgerecht, die tijdens de behandeling zijn opgemaakt, kunnen opeisen. Beleidsvrijheid arbiters, die niet wordt doorkruist door art. 843a Rv. Informatie- en verantwoordingsplichten arbiters; art. 7:403 BW.
TijdschriftartikelHoge Raad, 29-01-2010, 09/00505
NJB 2010, 334
Arbitrage. Een partij bij een arbitrageprocedure vordert in kort geding dat de arbiters worden veroordeeld tot afgifte van een verslag van de hoorzitting.
TijdschriftartikelHoge Raad, 29-01-2010, 09/00505
RvdW 2010, 214
Arbitrage. Zijn arbiters gehouden aantekeningen secretaris van mondelinge behandeling aan partijen ter beschikking te stellen?
TijdschriftartikelHoge Raad, 29-01-2010, 09/00505 (met noot)
Boer
JIN 2010/167
procesrecht. Arbitrage. Inzage in aantekeningen van scheisgerecht?
TijdschriftartikelHoge Raad, 29-01-2010, 09/00505
TvPP 2010, p. 61
In deze zaak draait het om de vraag of procespartijen de aantekeningen van de secretaris van een scheidsgerecht, die tijdens de behandeling zijn opgemaakt, kunnen opeisen. Het hof heeft deze vraag - anders dan de voorzieningenrechter - aan de hand van art. 7:403 BW en 843a Rv bevestigend beantwoord.
TijdschriftartikelHoge Raad, 29-01-2010, 09/00505 (met noot)
I.P.M. van den Nieuwendijk
JBPr 2011/15
Hebben partijen recht op afgifte van aantekeningen van scheidsgerecht of secretaris van mondelinge behandeling in arbitrage?
TijdschriftartikelHoge Raad, 29-01-2010, 09/00505 (met noot)
H.J. Snijders
NJ 2011/270
Arbitrage. Zijn arbiters gehouden aantekeningen secretaris van mondelinge behandeling aan partijen ter beschikking te stellen?
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BK2007 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2008:BG9050
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1664 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BK2007 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP4805
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2008:BG9050
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2483