Hoge Raad, 12-02-2010 / 08/01357


ECLIECLI:NL:HR:2010:BK3570
Datum12-02-2010
InhoudsindicatieArbeidsrecht. Procesrecht. BeŽindiging van pensioenregeling ter zake provisie inkomsten behelst in dit geval een wijziging arbeidsovereenkomst waarvoor een nadere overeenkomst tussen werkgever en werknemer vereist is. Vraag of een dergelijke nadere overeenkomst tot stand is gekomen, wordt in beginsel beantwoord aan de hand van algemene regels voor sluiten van overeenkomsten. Gelet op de aard van die rechtsverhouding mag een werkgever er evenwel slechts dan op vertrouwen dat een werknemer heeft ingestemd met een voor hem nadelige wijziging van zijn arbeidsvoorwaarden als hem duidelijkheid is verschaft over de inhoud van die wijziging en op basis van verklaringen of gedragingen van die werknemer een welbewuste instemming met die wijziging mag worden aangenomen (vgl. HR 28 mei 1999, NJ 1999, 509). Rechter behoefde de ondubbelzinnigheid van de instemming niet met zoveel woorden vast te stellen.
TijdschriftartikelHoge Raad, 12-02-2010, 08/01357
NJB 2010, 388
Wijziging van arbeidsvoorwaarden. Zorgverzekeraar CZ heeft buitendienstmedewerkers in dienst. Hun beloning bestaat voor een deel uit provisie-inkomsten. In 1999 is met hun goedvinden een pensioenregeling ter zake van de provisieinkomsten beŽindigd (zodat zij sindsdien geen pensioen meer hebben opgebouwd over die inkomsten).
TijdschriftartikelHoge Raad, 12-02-2010, 08/01357
RvdW 2010, 297
Arbeidsovereenkomst. Wijziging arbeidsvoorwaarden die voor werknemer verslechtering daarvan inhoudt; aan daarvoor vereiste nadere overeenkomst te stellen eisen.
TijdschriftartikelHoge Raad, 12-02-2010, 08/01357
JAR 2010/71
BeŽndiging van pensioenregeling ter zake provisie-inkomsten in een wijziging arbeidsovereenkomst. Daarvoor gelden de algemene regels voor het sluiten van overeenkomsten. In het kader van de arbeidsverhouding mag een werkgever er evenwel slechts dan op vertrouwen dat een werknemer heeft ingestemd met een voor hem nadelige wijziging van zijn arbeidsvoorwaarden als hem duidelijkheid is verschaft over de inhoud van die wijziging en op basis van verklaringen of gedragingen van die werknemer een welbewuste instemming met die wijziging mag worden aangenomen. Rechter behoefte de ondubbelzinnigheid van de instemming niet met zoveel woorden vast te stellen.
TijdschriftartikelHoge Raad, 12-02-2010, 08/01357
TAP, 2010, p. 129
Wederzijdse instemming, wijziging arbeidsvoorwaarden, pensioenreglement.
TijdschriftartikelHoge Raad, 12-02-2010, 08/01357 (met noot)
A.G. van Marwijk
PJ 2010/69
Aanvaarding voorstel wijziging pensioenregeling. Ondubbelzinnige verklaring werknemer in casu niet vereist. Alle omstandigheden geval wegen mee.
TijdschriftartikelHoge Raad, 12-02-2010, 08/01357 (met noot)
Zondag
ęJINĽ 2010/
Pensioenregeling. Wijziging. Instemming werknemer. Ondubbelzinnigheidsvereiste.
TijdschriftartikelHoge Raad, 12-02-2010, 08/01357
TRA 2010, 50
Verslechtering van arbeidsvoorwaarden. Ondubbelzinnige verklaring vereist?
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BK3570 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2007:BC0129
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BL5262 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:305 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:930 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:511 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2277 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BK3570 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:2168
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2007:BC0129
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1050
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1049
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1048
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1047
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1046
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1045
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:346
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:2170
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:3332
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1429
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:4031
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:913
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP2311
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2011:BP5301
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2019:100
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAM:2019:12
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:3663
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:3150
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2018:1001
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:2187
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:2185
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:2172
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:2169
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:798
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:797
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:4223
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:9604
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:7691