Hoge Raad, 26-03-2010 / 08/04179


ECLIECLI:NL:HR:2010:BL0539
Datum26-03-2010
InhoudsindicatieVerbintenissenrecht. Wanprestatie makelaar. Schadevergoeding. Miskenning van beginsel van vergelijking werkelijke met hypothetische situatie.
TijdschriftartikelHoge Raad, 26-03-2010, 08/04179
NJB 2010, 804
Schadebegroting. Een makelaar deelt aan een gegadigde voor de aankoop van een terrein mee dat de gemeente zal meewerken aan de bouw van een nieuwe woning. De gegadigde koopt het terrein. Vervolgens blijkt de gemeente niet mee te werken en wordt daarom de koop ontbonden. Later verkoopt de verkoper het terrein aan een derde voor een lager bedrag.
TijdschriftartikelHoge Raad, 26-03-2010, 08/04179
RvdW 2010, 468
Tekortkoming; omvang schade; maatstaf. Het beginsel dat de schadevergoeding de schuldeisers zoveel mogelijk in de toestand moet brengen waarin hij zou verkeren indien het schadeveroorzakende feit (de wanprestatie, de onrechtmatige daad) niet zou hebben plaatsgevonden, brengt mee dat de omvang van de schade wordt bepaald door een vergelijking van de toestand zoals deze in werkelijkheid is met de toestand zoals die (vermoedelijk) zou zijn geweest indien het schadeveroorzakende feit niet zou hebben plaatsgevonden.
TijdschriftartikelHoge Raad, 26-03-2010, 08/04179
RAV 2010, 61
Begroting van schade. Op welke wijze moet de schade van een verkoper als gevolg van een beroepsfout van een makelaar worden vastgesteld als de verkoper niet van die fout op de hoogte was?
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BL0539 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4236 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4248 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4452 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1459 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BL0539 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:6851
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:2282
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:903
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:295
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:8534
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY6755
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:311
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:695
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:209
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:5398
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1059
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:704
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:205
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2835
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:498
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:399
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:409
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:10036
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2012:BW7779
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:584
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:3434
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:2269
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:7805
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:2625
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:8820
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2017:11209
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:3239
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2016:514
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2016:4042
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:716
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1131
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:6868
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:8272
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4875
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4427
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:10827
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2014:1842
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2014:1179
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2014:626
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:10027
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:7521
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:4811
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2012:BX0756
Gerelateerd ECLI:NL:RBASS:2012:BW7185
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BV1782
Gerelateerd ECLI:NL:RBDOR:2011:BP3125
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2011:BT9372
Gerelateerd ECLI:NL:RBMID:2010:BT9011