Hoge Raad, 04-06-2010 / 09/00212


ECLIECLI:NL:HR:2010:BM0137
Datum04-06-2010
InhoudsindicatieBelastingrecht. Veroordeling van belastingplichtige in kort geding tot nakoming van opgaveverplichting van art. 47 AWR met dwangsom; tweewegenleer; de hier door de belastingdienst gevolgde privaatrechtelijke weg vormt geen doorkruising van publiekrecht (HR 18 september 2009, NJ 2009, 566); geen gehoudenheid belastingdienst om belastingplichtige gegevens ter beschikking te stellen waarop zij haar verzoek om inlichtingen baseerde nog voordat deze zijnerzijds de gevraagde inlichtingen had verstrekt.
Recht.nl artikelHR: belastingdienst kan zowel bestuurs- als privaatrechtelijk informatie afdwingen (10-06-2010)
Enkele jaren geleden leverden de fiscale autoriteiten in BelgiŽ 'spontaan' prints met bankgegevens van Nederlandse rekeninghouders in Luxemburg aan de Belastingdienst. De rekeninghouder in de onderhavige zaak kwam voor op deze lijsten en kreeg herhaaldelijk het verzoek om informatie te leveren over zijn banktegoeden in het buitenland. Steeds weigerde hij. Hij beriep zich onder meer op het grondrecht niet te hoeven meewerken aan zijn eigen 'vervolging'. Maar volgens de Hoge Raad is er geen sprake van strafvervolging en gaat het gewoon om belastingheffing.
> Belastingtips zwartspaarders blijven geheim (Accountant.nl)
> Zwartspaarder is verplicht informatie aan de belastingdienst te verstrekken (Gosse Boeve, Banning Advocaten)
TijdschriftartikelHoge Raad, 04-06-2010, 09/00212
NJB 2010, 1220
Fiscale informatieverstrekkingsplicht. De Belastingdienst vordert in civiel kort geding een bevel aan een belastingplichtige om gegevens te verstrekken over het aanhouden van buitenlandse bankrekeningen.
TijdschriftartikelHoge Raad, 04-06-2010, 09/00212
RvdW 2010, 714
Vordering tot nakoming van opgaveverplichting van art. 46 AWR met dwangsom; onaanvaardbare doorkruising publiekrecht? Richtlijn 77/799 EEG (Bijstandsrichtlijn); toepassingsgebied.
TijdschriftartikelHoge Raad, 04-06-2010, 09/00212 (met noot)
J.A.R. van Eijsden
BNB 2010/322
Vordering in kort geding tot verstrekking van inlichtingen aan Inspecteur op straffe van dwangsom: onaanvaardbare doorkruising publiekrecht? Bijstandsrichtlijn niet van toepassing.
TijdschriftartikelHoge Raad, 04-06-2010, 09/00212
V-N 2010/65.6
Belanghebbende terecht tot nakoming van opgaveverplichting van art. 47 AWR gemaand door middel van dwangsom.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM0137 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI5906 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2008:BH0371
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3602 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM0137 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:5533 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:3847 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2013:13509 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2013:3995 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:3870 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:CA0354 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1171
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1702
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:3816
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:1902
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:1585
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ5896
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:4711
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:CA0352
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:BZ6977
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2011:BV2707
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2008:BH0371
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:220
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:3854
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:442
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:7480
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:6555
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:8722
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:CA0395
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ6953
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:15140
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:4808
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:3388
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BY9420
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BY7134
Gerelateerd ECLI:NL:RBLEE:2012:BX6022
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2012:BX9778
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2012:BX9466
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2012:3230
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:CA0282
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY7854
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BY8338
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2011:BT7287
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2011:BT7274
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2011:BR5014
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2011:BR5001
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:630
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:3853
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:8723
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:5108
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:5102
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:3744
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2014:8191
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ6865
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ6324
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ5545
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ5511
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:10510
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BY8853
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BY8840
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BY8821
Gerelateerd ECLI:NL:RBLEE:2012:BX6036
Gerelateerd ECLI:NL:RBLEE:2012:BX6027
Gerelateerd ECLI:NL:RBLEE:2012:BX6017
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:CA0345
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:CA0310
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2011:BR4983
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2011:BR4972