Hoge Raad, 09-04-2010 / 43448bis


ECLIECLI:NL:HR:2010:BM0454
Datum09-04-2010
InhoudsindicatieArt. 16, lid 4, AWR. Verenigbaarheid met EG-recht van een navorderingsaanslag die wordt opgelegd met toepassing van de bijzondere navorderingstermijn ter zake van buitenlandse tegoeden.
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-04-2010, 43448bis
V-N 2010/18.7
Verwijzingshof moet beslissen of alle op het geding betrekking hebbende stukken zijn ingebracht.
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-04-2010, 43448bis (met noot)
D.G. Barmentlo
NTFR 2010/1008
Navorderingstermijn niet langer verlengd dan noodzakelijk (III).

Noot onder NTFR 2010/1006.
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-04-2010, 43448bis
FP Select 2010/nr. 171
Stelplicht bij verlengde navorderingstermijn.
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-04-2010, 43448bis (met noot)
P.G.H. Albert
BNB 2010/201
Verenigbaarheid met EU-recht van navorderingsaanslag die is opgelegd met toepassing twaalfjaarstermijn voor buitenlandsituaties.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BA8179 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC7249 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BA3823 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2006:AX9353 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BA3823 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2006:AX9353 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:152
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BY3483
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BY3489