Hoge Raad, 13-07-2010 / 08/01889


ECLIECLI:NL:HR:2010:BM3638
Datum13-07-2010
InhoudsindicatieOverschrijding redelijke termijn en betekening verstekmededeling. HR herhaalt daaromtrent relevante overwegingen uit HR LJN BD2578 en neemt voorts in aanmerking hetgeen in HR LJN ZD2099 is overwogen t.a.v. de op de verdachte rustende verplichting om te zorgen dat hij op de hoogte raakt van de inhoud van voor hem bedoelde stukken. I.c. kan niet worden gezegd dat de vertraging die is opgetreden vanaf de datum van de bestreden uitspraak tot de datum waarop cassatie is ingesteld valt toe te rekenen aan het OM, in aanmerking genomen dat de verstekmededeling binnen een jaar na de uitspraak rechtsgeldig is betekend op de in art. 588.1.b.3° Sv voorziene wijze, het OM minstens 1 maal per jaar heeft getracht te achterhalen of verdachte inmiddels in de GBA was opgenomen en verdachte op geen enkel moment ingeschreven is geweest in de GBA. Van overschrijding van de redelijke termijn is derhalve geen sprake geweest.
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-07-2010, 08/01889
RvdW 2010, 951
Nu de verstekmededeling binnen een jaar na de uitspraak rechtsgeldig is betekend cfm art. 588 lid 1 onder b sub 3 Sv, het openbaar ministerie minstens eenmaal per jaar heeft getracht te achterhalen of verdachte inmiddels in de GBA was opgenomen en verdachte op geen enkel moment ingeschreven is geweest in de GBA, was geen sprake van overschrijding van de redelijke termijn.
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-07-2010, 08/01889
NJ 2010/458
Geen overschrijding van de redelijke termijn; pogingen verstekmededeling te betekenen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2001:ZD2099 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM3638
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1210 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ2005 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ5953
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:514
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:511
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:448
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1194
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1209
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2212
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BR0395
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM3638