Hoge Raad, 09-07-2010 / 09/01790


ECLIECLI:NL:HR:2010:BM3912
Datum09-07-2010
InhoudsindicatieVerbintenissenrecht/appèlprocesrecht. Verkoop kavels. Vordering tot vergoeding voor verschil tussen oppervlakte volgens opmeting door kadaster en volgens opmeting door landmeter op grond van een daarvoor in de akte van levering vermeld bedrag per vierkante meter. Doel hoger beroep. Hoger beroep strekt er mede toe de appellerende partij gelegenheid te bieden tot verbetering en aanvulling van in eerste aanleg betrokken stellingen. terughoudendheid vereist bij aannemen verlies van recht om in appèl voor het eerst een bepaalde stelling in te nemen (vgl. HR 22 januari 1999, NJ 1999, 715). Voor koerswijzing van partij in appel hoeft niet per definitie een verklaring te worden gegeven. Motivering. (art. 81 RO).
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-07-2010, 09/01790
NJ 2010/418
Hoger beroep; strekking; koerswijziging in appel.
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-07-2010, 09/01790
RvdW 2010, 903
Hoger beroep; strekking; koerswijziging in appel.
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-07-2010, 09/01790 (met noot)
F.J.H. Hovens
«JBPr» 2010/57
Functie hoger beroep. Toelaatbaarheid nieuwe stellingen. Herkansing.
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BW2162
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM3912
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:8625
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW8297
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:249
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:888
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:3566
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:755
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BW2162
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ1773
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM3912
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:5425
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:3039
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:8766
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:1781
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:5069
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:3034
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:2433
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:2871
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:2165
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:2021
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:1996
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:1392
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:1383
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:CA1422
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:CA0798
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:7773
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:5951
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BY2444
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2012:BV9595
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2011:BS8629