Hoge Raad, 21-09-2010 / 09/00171


ECLIECLI:NL:HR:2010:BM9141
Datum21-09-2010
InhoudsindicatieBeroep op het ontbreken van onpartijdigheid van de rechter. Bij de beoordeling van een beroep op het ontbreken van onpartijdigheid van de rechter i.d.z.v. art. 6.1 EVRM dient voorop te staan dat een rechter uit hoofde van zijn aanstelling moet worden vermoed onpartijdig te zijn, tenzij zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen die zwaarwegende aanwijzigingen opleveren voor het oordeel dat hij jegens verdachte een vooringenomenheid koestert, althans dat de bij verdachte dienaangaande bestaande vrees gerechtvaardigd is. Daarvan is geen sprake als een rechter getuige mededeelt te denken dat hij liegt en aldus de verdenking van meindeed bestaat. Vzv. Het middel is gericht tegen de wrakingsbeslissing: n-o o.g.v. art. 515.5 Sv.
TijdschriftartikelHoge Raad, 21-09-2010, 09/00171
NJ 2010/520
Tegen de afwijzing van een wrakingsverzoek staat geen rechtsmiddel open, zodat het cassatieberoep in zoverre niet-ontvankelijk is. De enkele omstandigheid dat de voorzitter van het Hof ter terechtzitting tegen de getuige heeft gezegd 'wij denken dat u liegt', levert niet een zwaarwegende aanwijzing op voor het oordeel dat hij jegens de verdachte een vooringenomenheid koestert, althans dat de bij de verdachte dienaangaande bestaande vrees objectief gerechtvaardigd is, mede in aanmerking genomen dat de voorzitter na de gewraakte opmerking heeft medegedeeld dat en waarom de getuige werd verdacht van meineed. Van schending van art. 6 lid 1 EVRM is dus geen sprake.
TijdschriftartikelHoge Raad, 21-09-2010, 09/00171
NJB 2010, 1836
De verdachte werd in hoger beroep veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden en een geldboete van Ä 2500 wegens medeplegen van valsheid in geschrift.
TijdschriftartikelHoge Raad, 21-09-2010, 09/00171
RvdW 2010, 1109
Tegen de afwijzing van een wrakingsverzoek staat geen rechtsmiddel open, zodat het cassatieberoep in zoverre niet-ontvankelijk is. De enkele omstandigheid dat de voorzitter van het Hof ter terechtzitting tegen de getuige heeft gezegd 'wij denken dat u liegt', levert niet een zwaarwegende aanwijzing op voor het oordeel dat hij jegens de verdachte een vooringenomenheid koestert, althans dat de bij de verdachte dienaangaande bestaande vrees objectief gerechtvaardigd is, mede in aanmerking gnomen dat de voorzitter na de gewraakte opmerking heeft medegedeeld dat en waarom de getuige werd verdacht van meineed
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM9141 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1331 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2517 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3625 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:905 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM9141 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:2397 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3168 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:251 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3155 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1417 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX3207 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3746 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2044 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:967 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1293 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3782 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:CA1191 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ9815 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2587
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4809
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2791
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4844
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4205
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3918
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3311
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2425
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1634
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1526
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1270
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ9939
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ9934
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2732
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2138
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ6748
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:1617
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:11
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:3358
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:3168
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1369
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:475
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:4032
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2997
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1249
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2433
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2407
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2039
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4762
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3483
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3276
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2105
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1669
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:422
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4256
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4028
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3886
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3158
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2109
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:11
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1822
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1331
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1282
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2737
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1504
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:869
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ9992
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ9940
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ9938
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ9937
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:217
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:3167
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2662
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2094
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1819
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:78
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1693
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1247
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1143
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1125
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:195
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:4204
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3195
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2591
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1876
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4330
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4329
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3275
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4845
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4029
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2436
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2196
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3547
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3406
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2013:4890
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2468
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2467
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2466
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2011:BP6871