Hoge Raad, 01-10-2010 / 09/00927


ECLIECLI:NL:HR:2010:BM9528
Datum01-10-2010
InhoudsindicatieAntillenzaak. Cassatie; geding na verwijzing; na cassatie en verwijzing geen wijziging van eis mogelijk; uitzondering van HR 2 oktober 1998, nr. C97/152, LJN ZC2721, NJ 1999, 683 doet zich niet voor.
TijdschriftartikelHoge Raad, 01-10-2010, 09/00927
NJB 2010, 1815
Antilliaanse zaak. Gelding na verwijzing. Wijziging van eis.
TijdschriftartikelHoge Raad, 01-10-2010, 09/00927
RvdW 2010, 1127
Antilliaanse zaak. Procedure na cassatie en verwijzing; wijziging van eis mogelijk?
Na cassatie en verwijzing is een wijziging van eis niet mogelijk. De uitzondering die in HR 2 oktober 1998, NJ 1999, 683 m. nt. JMBV, op deze regel is aanvaard, doet zich in het onderhavige geval niet voor.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD1845 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM9528
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2360 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:4083 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:3961 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:420
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:533
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:922
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1030
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:1423
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:229
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:131
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:22
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:49
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:405
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:2838
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV1034
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2011:BQ9616
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM9528
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:2384
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:143