Hoge Raad, 08-10-2010 / 08/04586


ECLIECLI:NL:HR:2010:BM9615
Datum08-10-2010
InhoudsindicatieVerbintenissenrecht. Overeenkomst; wanprestatie; prospectusaansprakelijkheid; bekwame tijd in de zin van art. 6:89 BW afhankelijk van omstandigheden van het geval; nietigheid; onverschuldigde betaling; stuiting verjaring; maatstaf van art. 3:317 BW.
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-10-2010, 08/04586
NJB 2010, 1887
Chipshol Forward heeft toonderaandelen uitgeleverd aan X c.s. X c.s. vorderen schadevergoeding, stellende dat de waarde van de aandelen zich veel ongunstiger heeft ontwikkeld dan zij mochten verwachten.
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-10-2010, 08/04586
NJ 2010/545
'Bekwame tijd' als bedoeld in art. 6:89 BW; maatstaf. Verjaring; aan stuitingshandeling te stellen eisen.
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-10-2010, 08/04586
RvdW 2010, 1167
'Bekwame tijd' als bedoeld in art. 6:89 BW; maatstaf. Verjaring; aan stuitingshandeling te stellen eisen.
Voor het antwoord op de vraag of op de voet van art. 6:89 BW tijdig is geprotesteerd, moet acht worden geslagen op alle relevante omstandigheden, waaronder het nadeel als gevolg van het verstrijken van de tijd totdat tegen de afwijking is geprotesteerd, en in elk geval ook op de waarneembaarheid van de afwijking, de deskundigheid van partijen, de onderlinge verhouding van partijen, de aanwezige juridische kennis en de behoefte aan voorafgaand deskundig advies.
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-10-2010, 08/04586 (met noot)
C.M. Grundmann-van de Krol
JOR 2010/345
FinanciŽle toezichtwetgeving. Nietigheid/vernietigbaarheid van transacties die zijn verricht in strijd met wetgeving zoals die gold vůůr inwerkingtreding van de Wft?

(Tan c.s. / Forward Business Park 2000 c.s.)
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-10-2010, 08/04586
RAV 2011, 3
Verjaring. Bevatte de stuiting een voldoende duidelijke waarschuwing voor de schuldenaar?
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-10-2010, 08/04586 (met noot)
C.M. Grundmann-van de Krol
JRV 2011, 18
FinanciŽle toezichtwetgeving. Nietigheid. Vernietigbaarheid.
Klacht over nietigheid/vernietigbaarheid van transacties verricht in strijd met financiŽle toezichtswetgeving kan niet tot cassatie leiden.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BD1494 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM9615 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2008:BD9040 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2007:BC2974 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY4600 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX7195 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM9615 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:1875 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:7377 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ3876 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2008:BD9040 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2007:BC2974 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:468 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY4600 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BO2873 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1322
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ3749
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ5700
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2010:BP4773
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1060
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:443
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:2716
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:1991
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:4726
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:1103
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1169
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:321
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:4682
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:1188
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1007
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1812
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1835
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1236
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BY8878
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV9963
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV5569
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:8198
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:1452
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:1399
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:1130
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2019:3154
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:2605
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:1685
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:7346
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:6193
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:4418
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:3892
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:1536
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:1085
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:4548
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:14919
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:9601
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:2635
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:2634
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:743
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:5362
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:921
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:135
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:4082
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:2308
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:5259
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:3465
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:2061
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:8308
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:205
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2014:3607
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2014:5616
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2014:6597
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2014:1712
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2014:570
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:4580
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:8612
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2012:BX6440
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2011:BU4027
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BR1529
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BU2965