Hoge Raad, 09-07-2010 / 09/03083


ECLIECLI:NL:HR:2010:BN0631
Datum09-07-2010
Inhoudsindicatie7:15, lid 2, van de Awb, ambtshalve aanslag opgelegd met verzuimboete. Bij bezwaar vervalt de boete i.v.m. avas. Geen vergoeding bezwaarkosten.
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-07-2010, 09/03083
V-N 2010/32.3
Vernietiging boete wegens AVAS leidt niet automatisch tot proceskostenvergoeding.
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-07-2010, 09/03083 (met noot)
J. Kastelein
NTFR 2010/1684
Afwezigheid van alle schuld brengt niet mee dat opleggen boete onrechtmatig is.
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-07-2010, 09/03083
FP 2010/13, blz. 27
Voor verzuimboete geen voorafgaande in kennisstelling nodig.
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-07-2010, 09/03083 (met noot)
E. Poelmann
FED 2010/89
Voorafgaand aan opleggen verzuimboete is geen feitenonderzoek ex art. 3:2 Awb noodzakelijk.
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-07-2010, 09/03083
BNB 2010/294
Aanslag ambtshalve opgelegd met verzuimboete, die in bezwaar is vervallen in verband met afwezigheid van alle schuld. Geen vergoeding bezwaarkosten.
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-07-2010, 09/03083
AB 2010/279
Bestuurlijke boete. Proceskostenvergoeding in bezwaar. Afwezigheid van alle schuld. De herroeping van een bestuurlijke boete leidt niet automatisch tot een proceskostenveroordeling in bezwaar.
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2009:BJ1569
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:2023
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:1996
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:2854
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BV7559
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2009:BJ1569
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:1468
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:CA2334
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:8281
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:BW7471
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:BW7453