Hoge Raad, 12-10-2010 / 09/01130


ECLIECLI:NL:HR:2010:BN2352
Datum12-10-2010
InhoudsindicatieSalduz-verweer. De HR herhaalt relevante r.o. uit HR LJN BH3079. Het Hof heeft het verweer aldus opgevat dat het mede inhield dat verdachte voorafgaand aan de inverzekeringstelling de gelegenheid had moeten worden geboden een advocaat te raadplegen. Gelet op het vooropgestelde, heeft het Hof door het verweer te verwerpen op de grond dat verdachte een dergelijke aanspraak niet toekomt, blijk gegeven van een onjuiste rechtopvatting.
TijdschriftartikelHoge Raad, 12-10-2010, 09/01130
RvdW 2010, 1238
Salduzproblematiek. Verweer ontoereikend verworpen.
TijdschriftartikelHoge Raad, 12-10-2010, 09/01130
NJB 2010, 2005
De Hoge Raad stelt vast, op grond van het Salduz-arrest van het Hof te Straatsburg, dat de verdachte in beginsel recht heeft om, voorafgaand aan het politieverhoor, een advocaat te raadplegen.

(Salduz-arrest EHRM).
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BN2352
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV8241
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BN2352