Hoge Raad, 13-08-2010 / 08/03431


ECLIECLI:NL:HR:2010:BN3830
Datum13-08-2010
InhoudsindicatieArt. 16, lid 1, Awr; kwade trouw; ontbreken van kennis omtrent exacte omvang van het niet aangegeven element geen beletsel voor oordeel aanwezigheid kwade trouw.
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-08-2010, 08/03431 (met noot)
P.G.M. Jansen
NTFR 2010/1972
Bij beoordeling van kwade trouw heeft het hof zich ten onrechte niet uitgelaten over bewustheid.
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-08-2010, 08/03431
V-N 2010/38.7
Omvang te lage belastingschuld niet van belang voor vaststellen kwade trouw.
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-08-2010, 08/03431 (met noot)
P.G.H. Albert
BNB 2010/296*
Kwade trouw. Uitdeling. Bewustheid belanghebbende van bevoordeling. Beoordeling kwade trouw aan de hand van gedraging belanghebbende bij het doen van aangifte.
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-08-2010, 08/03431 (met noot)
J.A. Smit
FED 2011/23
Voor de beoordeling of kwade trouw aanwezig is, is niet noodzakelijk dat de exacte omvang van de belastingschuld kan worden vastgesteld.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1997:AA2160 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2008:BD9735
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BO5989 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:897 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY7673 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BX8543 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1526
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1270
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:1679
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:1678
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:1140
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:648
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1282
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:5815
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2008:BD9735
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:1570
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:1183
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:2198
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:1684
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:9315
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:2030
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:BX9262