Hoge Raad, 09-11-2010 / 09/00005


ECLIECLI:NL:HR:2010:BN7727
Datum09-11-2010
InhoudsindicatieSalduz-verweer. De HR herhaalt relevante r.o. uit HR LJN BH3079. De opvatting dat uit de rechtspraak van het EHRM voortvloeit dat de t.a.v. een aangehouden verdachte geformuleerde regel zonder meer ook geldt als het gaat om een niet-aangehouden verdachte, is onjuist.
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-11-2010, 09/00005
NJB 2010, 2155
Salduz geldt niet als het een persoon betreft die niet aangehouden is.
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-11-2010, 09/00005
NJ 2010/615
De Salduz-jurisprudentie geldt niet zonder meer bij een niet-aangehouden verdachte.
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-11-2010, 09/00005
RvdW 2010, 1360
Salduz/ De regel dat indien een aangehouden verdachte niet (binnen redelijke grenzen) de gelegenheid is geboden om voorafgaand aan het eerste verhoor door de politie een advocaat te raadplegen, dit in beginsel een vormverzuim oplevert dat in de regel dient te leiden tot bewijsuitsluiting, geldt niet zonder meer als het gaat om een niet-aangehouden verdachte.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BN7727 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:CA2555 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BQ8596 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW9264 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BR2216 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU6908 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BN7727 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:CA2555 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:249
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX8471
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2012:BY3455
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2011:BQ2554
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:37
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1590
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1021
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:964
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:682
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:176
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2763
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2015
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:2002
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:473
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:BZ7602
Gerelateerd ECLI:NL:RBONE:2013:BZ0662
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY9008
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2146
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BX3029
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX9551
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX3868
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW9961
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW7953
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV9064
Gerelateerd ECLI:NL:RBZUT:2011:BR3892
Gerelateerd ECLI:NL:RBZUT:2011:BR3890
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BU3504
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2011:BT2764
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:6026
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:10163
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BW2455
Gerelateerd ECLI:NL:RBDOR:2011:BP1061
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2011:BR4163
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2011:BV6003
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2011:BT2470
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2010:BO8998