Hoge Raad, 30-11-2010 / 09/02290


ECLIECLI:NL:HR:2010:BN8387
Datum30-11-2010
InhoudsindicatieSalduz-verweer. De HR herhaalt relevante r.o. uit HR LJN BH3079. Gelet op dat arrest had het Hof er blijk van moeten geven te hebben onderzocht of verdachte is gewezen op zijn recht op raadpleging van een advocaat voorafgaand aan het eerste politieverhoor en of hem de gelegenheid is geboden van dat recht gebruik te maken dan wel of hij daarvan ondubbelzinnig afstand heeft gedaan. Nu het Hof dat heeft nagelaten, is de verwerping van het verweer ontoereikend gemotiveerd.
TijdschriftartikelHoge Raad, 30-11-2010, 09/02290
RvdW 2010, 1467
Verwerping Salduz-verweer onvoldoende gemotiveerd.
TijdschriftartikelHoge Raad, 30-11-2010, 09/02290
NJB 2011, 50
De verdachte die door de politie is aangehouden moet erop gewezen worden dat hij het recht heeft voorafgaande aan het eerste verhoor een advocaat te raadplegen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2004:AM2533 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BN8387
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1424 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BQ8596 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:376
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:456
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BN8387
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2011:BP3558