Hoge Raad, 26-11-2010 / 09/01584


ECLIECLI:NL:HR:2010:BN8521
Datum26-11-2010
InhoudsindicatieProcesrecht. Terugkomen van bindende eindbeslissing. Feitelijke lezing van een of meer gedingstukken in tussenarrest, welke lezing, bij handhaving, zou leiden tot een einduitspraak waarvan de rechter overtuigd is dat die ondeugdelijk zou zijn. Motiveringsplicht rechter. Rechter die van bindende eindbeslissing wil terugkomen, behoeft partijen niet nogmaals gelegenheid te geven zich uit te laten over een punt waarover zij zich reeds hebben uitgelaten.
Recht.nl artikelKan een rechter terugkomen op eerdere beslissingen? (11-02-2011)
De Hoge Raad oordeelde in een recent arrest dat het gerechtshof mocht terugkomen op zijn overweging dat een bepaalde afspraak niet vaststond Ė ook al waren er geen nieuwe feiten aan het licht gekomen Ė en dat het gerechtshof partijen niet in de gelegenheid hoefde te stellen zich daarover uit te laten. Van belang daarbij was ook dat, toen tijdens het pleidooi de ene partij het debat over de genomen beslissing heropende, de andere partij zich niet op het standpunt stelde dat het gerechtshof daarover al had beslist, maar slechts inhoudelijk op de stellingen inging.
> Kan een rechter terugkomen op eerdere beslissingen? (Maurits Richert, Wieringa Advocaten)
> Tijdschriftartikelen over deze zaak (Recht.nl Vakliteratuur)
Recht.nl artikelTerugkomen van bindende eindbeslissingen (10-10-2019)
Wat als de rechter een bindende eindbeslissing heeft gegeven, maar later blijkt dat deze beslissing is achterhaald door nieuwe feiten, stellingen of nieuw verworven inzicht van de rechter? Dan is de procesorde niet gebaat bij het stug vasthouden aan alleen de juridische werkelijkheid. De Hoge Raad heeft daarom in de loop der jaren aanvaard dat een rechter kan terugkomen van zijn bindende eindbeslissing, als de beslissing (inmiddels) berust op een onjuiste juridische of feitelijke grondslag.
> Terugkomen van bindende eindbeslissingen (Advocatenblad.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad, 26-11-2010, 09/01584
NJB 2010, 2238
Terugkomen van bindende eindbeslissing. Bij tussenarrest verwerpt het hof een verweer. Bij eindarrest honoreert het hof het verweer alsnog op basis van een gewijzigd inzicht. HR: 1. Onjuiste feitelijke grondslag. Een bindende eindbeslissing berust onder meer op een onjuiste feitelijke grondslag indien de rechter, na heroverweging, inziet dat zijn uitdrukkelijk en zonder voorbehoud gegeven oordeel was gegrond op een onhoudbare feiteijke lezing van een of meer gedingstukken, welke lezing, bij handhaving, zou leiden tot een einduitspraak waarvan de rechter overtuigd is dat die ondeugdelijk zou zijn. 2. Hoor en wederhoor. Indien het gewijzigde inzicht van de recht is gestoeld op een reeds tussen de partijen met het oog daarop gevoerd debat behoeft de rechter niet in een tussenuitspraak de partijen nogmaals gelegenheid te geven zich uit te laten over een punt waarover zij zich reeds hebben uitgelaten.

(Kojen / ABB)
TijdschriftartikelHoge Raad, 26-11-2010, 09/01584
NJ 2010/634
Bevoegdheid rechter om terug te komen van bindende eindbeslissing; maatstaf; motiveringsplicht. Grenzen plicht om partijen gelegenheid te bieden zich dienaangaande uit te laten.
TijdschriftartikelHoge Raad, 26-11-2010, 09/01584
RvdW 2010, 1402
Bevoegdheid rechter om terug te komen van bindende eindbeslissing; maatstaf; motiveringsplicht. Grenzen plicht om partijen gelegenheid te bieden zich dienaangaande uit te laten.
TijdschriftartikelHoge Raad, 26-11-2010, 09/01584 (met noot)
D. Roffel
ęJBPrĽ 2011/7
Bindende eindbeslissing.
TijdschriftartikelHoge Raad, 26-11-2010, 09/01584 (met noot)
R.A. Wolf
ęJINĽ 2011/159
Procesrecht. Terugkomen van bindende eindbeslissing.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC2800 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AM2358 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BN8521 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW5328 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:2044 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2015:1320 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ1717 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:940 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:13 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:869 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:391 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:CA0356 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:7153 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:326 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY4126 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BU1279 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP4804 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2011:BU3803 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BN8521 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:4042
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1323
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:4960
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2332
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:21
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2108
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2369
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:792
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW8297
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BT1854
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:376
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:1781
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:3267
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:6566
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1421
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:229
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:173
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:131
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:14
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2016:4677
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:3597
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:76
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:54
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2015:2907
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:503
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:127
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:9515
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2014:2712
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:297
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:2715
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:4015
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ7897
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:CA3749
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ7185
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2160
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:5843
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2012:BY6869
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV5549
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BY1236
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2011:BQ3100
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2011:BP9085
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BT2721
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP4020
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ9712
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:1420
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1065
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:6929
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:1043
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2018:4460
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2018:317
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:2540
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:3455
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAM:2018:41
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAA:2018:245
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:3046
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:535
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:4720
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:4769
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:13416
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAM:2017:53
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAA:2017:691
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:4211
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:7612
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:2096
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:808
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:6585
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:2173
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:1931
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:1520
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:713
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2014:6679
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:8890
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:5427
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2013:BZ3452
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:6901
Gerelateerd ECLI:NL:RBMAA:2012:BY7859
Gerelateerd ECLI:NL:OGHACMB:2012:BX8656
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2012:BV1434
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2011:BU9629
Gerelateerd ECLI:NL:RBDOR:2011:BQ2063
Gerelateerd ECLI:NL:RBDOR:2011:BP2241
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BP3739
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2011:BQ4999