Hoge Raad, 21-12-2010 / 09/02592


ECLIECLI:NL:HR:2010:BN9293
Datum21-12-2010
InhoudsindicatieRechtsbijstand m.b.t. het politieverhoor (Salduz-verweer). De HR herhaalt de toepasselijke overwegingen uit HR LJN BH3079. Een verklaring die tot stand is gekomen in strijd met art. 6 EVRM, kan ook niet voor het bewijs worden gebruikt indien de verdachte nadien, na raadpleging van een advocaat dan wel met bijstand van een advocaat, een verklaring heeft afgelegd van dezelfde inhoud en/of strekking. Door het verweer te verwerpen op de grond dat verdachte - ook na 27 maart 2008 en met bijstand van zijn advocaat - zowel bij de politie als op de terechtzittingen van de rechtbank en het hof bekennende verklaringen heeft afgelegd en bedoelde verklaring tot het bewijs te bezigen, heeft het Hof blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.
TijdschriftartikelHoge Raad, 21-12-2010, 09/02592
RvdW 2011, 100
Geen bijstand raadsman voor verhoor verdachte.
TijdschriftartikelHoge Raad, 21-12-2010, 09/02592
NJB 2011, 183
De aangehouden verdachte is niet in de gelegenheid gesteld voor het eerste politieverhoor een advocaat te raadplegen. De Hoge Raad zet ook uiteen wat het lot is van een bekennende verklaring als de vereiste 'formaliteiten' wel in acht zijn genomen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BN9293 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3084 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3081 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BN9293 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:830 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BT8785 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BU3432 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:444
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:316
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:712
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:1629
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1018
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:3791
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2012:BX1309
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BY5522
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BX6845
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2011:BV6674
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2011:BR5610