Hoge Raad, 24-12-2010 / 09/01392


ECLIECLI:NL:HR:2010:BO2882
Datum24-12-2010
InhoudsindicatieCassatie. Geding na verwijzing; omvang rechtsstrijd na verwijzing; taak verwijzingsrechter; de rechter naar wie het geding door de Hoge Raad ter verdere behandeling en beslissing wordt verwezen, is gehouden het geding zelf verder te behandelen en af te doen zonder dit te verwijzen naar een andere rechter, tenzij de Hoge Raad bij zijn verwijzing de mogelijkheid tot verdere verwijzing heeft geopend (HR 27 januari 1995, LJN ZC1626, NJ 1995/530).
TijdschriftartikelHoge Raad, 24-12-2010, 09/01392
NJ 2011/16
Geding na verwijzing; omvang rechtsstrijd na verwijzing; taak verwijzingsrechter.
TijdschriftartikelHoge Raad, 24-12-2010, 09/01392
NJB 2011, 111
Vervolg op HR 27 april 2007, LJN AZ4567. HR: 1. Geding na cassatie. Bindende eindbeslissing. Ter zake van een door het eerste hof beslist geschilpunt is het cassatieberoep verworpen in het eerdere arrest van de Hoge Raad. Daarom bestond voor het verwijzingshof geen mogelijkheid terug te komen van de bindende eindbeslissing van het eerste hof. 2. Herhaalde verwijzing. De rechter naar wie het geding door de Hoge Raad wordt verwezen, is gehouden het geding af te doen zonder dit te verwijzen naar een andere rechter, tenzij de Hoge Raad die mogelijkheid heeft geopend. Nu beide partijen dit verlangen, verwijst de Hoge Raad de zaak naar de rechtbank.
TijdschriftartikelHoge Raad, 24-12-2010, 09/01392
RvdW 2011, 38
Geding na verwijzing; omvang rechtsstrijd na verwijzing; taak verwijzingsrechter.
TijdschriftartikelHoge Raad, 24-12-2010, 09/01392
TvPP 2011, p. 21
In deze zaak gaat het over de omvang van de rechtsstrijd na verwijzing.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2007:AZ4567 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BO2882
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:2044 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ0540 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:13 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU6510 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:420 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW0218
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV1435
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BT1854
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:499
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:131
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:4981
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:405
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1812
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:579
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV1034
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ5098
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BO2882
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1065