Hoge Raad, 10-12-2010 / 09/05017


ECLIECLI:NL:HR:2010:BO6786
Datum10-12-2010
InhoudsindicatieArtikel 8:69 Awb; goede procesorde; inspecteur mag in beroep en hoger beroep nieuwe of andere gronden van verweer aanvullen.
Recht.nl artikelPartijen kunnen in belastingzaken in hoger beroep nieuwe gronden aanvoeren (14-12-2010)
De Hoge Raad heeft onlangs beslist dat de belastinginspecteur in beroep bij de rechtbank en in hoger beroep voor het hof in beginsel nieuwe (of andere) gronden van verweer kan aanvoeren. Dit geldt ook voor de wederpartij.
> In (hoger) beroep kunnen beide partijen in beginsel nieuwe of andere gronden van verweer aanvoeren (PriceWaterhouseCoopers)
> HR 10-12-2010, nr 09/05017 (Via Juridica)
TijdschriftartikelHoge Raad, 10-12-2010, 09/05017
V-N 2010/64.8
Inspecteur mag in beroep afwijken van bij de behandeling van het bezwaar ingenomen standpunten.
TijdschriftartikelHoge Raad, 10-12-2010, 09/05017 (met noot)
D.N.N. Jansen
NTFR 2010/2877
Inspecteur mag in beroep ander standpunt innemen dan in de bezwaarfase.
TijdschriftartikelHoge Raad, 10-12-2010, 09/05017
AB 2011/9
Nieuwe gronden. Nieuw standpunt. Ruimte tot innemen ander standpunt of aanvoeren andere gronden in beroep en in hoger beroep.
TijdschriftartikelHoge Raad, 10-12-2010, 09/05017 (met noot)
A.J. Bok
JB 2011/21
Inspecteur mag in beroep ander standpunt innemen dan in bezwaarfase. Een partij mag zich in hoger beroep verweren met alle gronden die hij dienstig acht. Goede procesorde. Herkansingsfunctie hoger beroep.
TijdschriftartikelHoge Raad, 10-12-2010, 09/05017
BNB 2011/72
Goede procesorde. Nieuwe beroepsgronden, argumenten en bewijsmiddelen in (hoger) beroep.
TijdschriftartikelHoge Raad, 10-12-2010, 09/05017 (met noot)
A.J. Bok
ęJINĽ 2011/246
Hoger beroep. Nieuwe of andere gronden van verweer. Herkansingsfunctie hoger beroep. Goede procesorde.
TijdschriftartikelHoge Raad, 10-12-2010, 09/05017 (met noot)
J.A. Smit
FED 2011/35
Het staat de inspecteur in beginsel vrij in de procedure voor de rechtbank een ander standpunt in te nemen dan hij in de bezwaarfase heeft ingenomen. Verder staat het een partij, en dus ook de inspecteur, vrij om zich in hoger beroep te verweren met alle gronden die hij dienstig acht. Dit is slechts anders voor zover het desbetreffende standpunt of verweer ondubbelzinnig zou zijn prijsgegeven, dan wel wordt aangevoerd onder zodanige omstandigheden, dat behandeling ervan zou leiden tot een inbreuk op een goede procesorde.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BG7213 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AE3172 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BL0069
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:781 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:8875 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1480 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:6570 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:4036
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:8489
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2013:5676
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BY8848
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX4020
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:2931
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:1687
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:5290
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:4312
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:2502
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:5229
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:14432
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1477
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:157
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:9823
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY3227
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BV7552
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BP2010
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BL0069
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:506
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:1137
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:1830
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:3941
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:3939
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:3937
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2014:1781
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:352
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:7112
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2011:BQ7775