Hoge Raad, 25-11-2011 / 08/05323


ECLIECLI:NL:HR:2011:BN3442
Datum25-11-2011
InhoudsindicatieInkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Art. 8 Wet Vpb 1969. Art. 7 Wet IB 1964. Onzakelijk vormgegeven lening "omlaag". Afwaarderingsverlies niet aftrekbaar. Uitwerking van HR 9 mei 2008, BNB 2008/191.
Recht.nl artikelHoge Raad zet fiscale behandeling onzakelijke lening uiteen (02-12-2011)
De Hoge Raad zet in de onderhavige uitspraak uiteen hoe moet worden omgegaan met onzakelijke leningen. Sinds de Hoge Raad in 2008 oordeelde dat er zoiets bestond als een onzakelijke lening, is hierover veel rechtspraak verschenen. Desalniettemin bleef onduidelijkheid bestaan. Door de nieuwe criteria die de Hoge Raad in de arresten hanteert, lopen veel concernleningen de kans om als onzakelijk te worden aangemerkt.
> Hoge Raad zet fiscale behandeling onzakelijke lening uiteen (PriceWaterhouseCoopers)
> Tijdschriftartikelen over dit onderwerp (Recht.nl Vakliteratuur)
> Zie ook: De onzakelijke lening (Recht.nl Nieuws, 06/12/2010)
> De onzakelijke lening (De Accountant, september 2012)
> HR 25-11-2011, nr 08/05323 (Via Juridica)
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-07-2010, CPG 08/05323
V-N 2010/40.26
Conclusie over afboeking lening met onzakelijke debiteurenrisico.
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-07-2010, CPG 08/05323 (met noot)
W.F.E.M. Egelie
NTFR 2010/2168
Over lening met onzakelijk debiteurenrisico dient zowel bij debiteur als crediteur forfaitaire rente te worden berekend.
TijdschriftartikelHoge Raad, 25-11-2011, 08/05323
V-N 2011/63.10
Lening, inclusief aangegroeide rente, is als geheel onzakelijk indien een derde alleen een winstdelende rente zou hebben geaccepteerd.
TijdschriftartikelHoge Raad, 25-11-2011, 08/05323 (met noot)
M. Nieuweboer
NTFR 2011/2722
Hoge Raad zet leerstuk van onzakelijke lening uiteen.
TijdschriftartikelHoge Raad (civiele kamer), 25-11-2011, 08/05323
NJB 2011, 2281
Hoge Raad geeft college over diverse aspecten van het fenomeen van de 'onzakelijke lening' (eigen of vreemd vermogen in fiscale zin?; afbakening concept 'onzakelijke lening'; wat te doen met rente op een onzakelijke lening? in hoeverre is een afwaarderingsverlies op een verstrekte onzakelijke lening niet-aftrekbaar?).
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-07-2010, CPG 08/05323 (met noot)
A.O. Lubbers
AA 2012, 44
Gevolgen van de verstrekking van een onzakelijke lening door een moedervennootschap aan haar dochtervennootschap.
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-07-2010, CPG 08/05323 (met noot)
W. van Kasteren
F&A 2012/1, 10
Onzakelijke leningen tussen gelieerde vennootschappen.
TijdschriftartikelHoge Raad, 25-11-2011, 08/05323 (met noot)
O.C.R. Marres
FED 2012/20
Afwaarderingsverlies op onzakelijke lening is niet aftrekbaar.
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-07-2010, CPG 08/05323 (met noot)
P.G.H. Albert
BNB 2012/37
Uitgangspunten voor d efiscale behandeling van onzakelijke leningen tussen gelieerde vennootschappen
TijdschriftartikelHoge Raad, 25-11-2011, 08/05323 (met noot)
A.O. Lubbers
JRV 2012, 158
Gevolgen van de verstrekking van een onzakelijke lening door een moedervennootschap aan haar dochtervennootschap.
TijdschriftartikelWeg met de borgstellingsanalogie!
X.G.R. Auerbach
WFR 2018/140
In het kader van het leerstuk van de onzakelijke lening komt de vraag op welke rente in aanmerking dient te worden genomen voor de fiscale winstbepaling. De Hoge Raad heeft deze vraag beantwoord in zijn arrest van 25 november 2011, BNB 2012/37.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD1108 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BN3442 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AE3171 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2008:BG6670
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:645 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ2735 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BP8068 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BW6552 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2984 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:417 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2340 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BN3442 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2079 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP8952 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:181 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:2 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:703 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3599 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BP8068 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:739 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV8175 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:3838 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:362 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:3716 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:2735 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:2077 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ0216 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BW6520 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:701 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW1971 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU8515 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:737
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:2133
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:330
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:130
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2549
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:5453
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:3896
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:2848
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:282
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:3018
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:7591
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:277
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2015:3312
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:2576
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:36
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX8493
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW8366
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV8199
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2008:BG6670
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:751
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:9865
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:10443
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:2132
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:5362
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:3317
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:11359
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:819
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:566
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:4671
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:4151
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:2582
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:9736
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:7695
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:4581
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:2588
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:901
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:8014
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:3497
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:1385
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2016:2506
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:4178
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:3277
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:1451
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:973
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:283
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:4810
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:2730
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1524
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:8043
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:7631
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:3580
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:2286
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2015:1477
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:6405
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:6253
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:7215
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:15899
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:328
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:7982
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2014:7355
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2014:4787
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:355
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:4609
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:1716
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:6461
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:CA2223
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:7502
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:7346
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:2091
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2012:BX9130
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2012:BX8772
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX8476
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2019:7835
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2019:5876
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2019:1054
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:2596
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:2379
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:2240
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:757
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:300
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:1702
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:169
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:2537
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:2213
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:4538
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:4537
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:3907
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:2893
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:1935
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:1504
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:1500
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:7196
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:7195
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:4308
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:8394
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:6545
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:306
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:270
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:5041
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:4962
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:4362
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:3068
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:1872
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:15759
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:13869
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:5119
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:5117
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAA:2018:555
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAA:2018:327
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:2636
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:2191
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:1396
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:1461
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:1458
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:405
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:403
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:8097
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:6728
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:6724
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:5051
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:5050
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:2898
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:1388
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:4427
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:5373
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:4609
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2016:6675
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2016:4542
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:5468
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:16559
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:1666
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1713
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:9616
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2015:5941
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:2043
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:1139
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:3506
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:9713
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:5893
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2013:BZ2727
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2013:5695
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:9138
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:BY1472
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2012:BY6449
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2012:BV2770
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2012:BY6190