Hoge Raad, 15-04-2011 / 09/05192


ECLIECLI:NL:HR:2011:BN6350
Datum15-04-2011
InhoudsindicatieKB-Lux. Aanvaardbaarheid modelmatige berekening van vermogen. Omkering van de bewijslast. Bewijslast beboetbaar feit: waarborgen EVRM. Boete passend en geboden? Toelaatbaarheid na tussenuitspraak ingebrachte stukken? Goede procesorde.
Recht.nl artikelHoge Raad handhaaft oordeel over rekenmodel aanslagen zwartspaarders (15-04-2011)
De Hoge Raad laat het oordeel over het door de Belastingdienst gehanteerde model voor de berekening van aanslagen ten aanzien van zwartspaarders in stand. De gegevens van personen die meewerkten met de Belastingdienst mochten dienen als basis voor de correcties. Daarbij mocht de Belastingdienst uitgaan van de gegevens van meewerkers met de hoogste saldi, na eliminatie van een beperkt aantal uitschieters.
> Hoge Raad handhaaft oordeel hof over aanslagen zwartspaarders KB-Lux (Rechtspraak.nl)
> Meer over dit onderwerp (Recht.nl Nieuws)
> Tijdschriftartikelen over dit onderwerp (Recht.nl Vakliteratuur)
> Hoge Raad maakt het fiscus moeilijk (Elsevier Fiscaal)
TijdschriftartikelConclusie Advocaat-Generaal, 14-07-2010, 09/05192 en 09/03075 (met noot)
I.R.J. Thijssen
NTFR 2010/2216
Schatting KB-Lux saldo bij weigeraar.
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-07-2010, CPG 09/05192
V-N 2010/48.7
Schatting in kader KB-Lux-navorderingsaanslagen niet redelijk.
TijdschriftartikelHoge Raad, 15-04-2011, 09/05192
V-N 2011/20.4
Verzaken inzageplicht levert als zodanig geen bewijs op van een beboetbaar feit.
TijdschriftartikelHoge Raad, 15-04-2011, 09/05192 (met noot)
P.G.M. Jansen
NTFR 2011/946
'KB-Lux weigeraar': schatting redelijk, voor boetes verwijzing (II).
TijdschriftartikelHoge Raad, 15-04-2011, 09/05192 (met noot)
van Ballegooijen
NJB 2011, 9472
KB-Lux. Goede procesorde. Mocht het Hof de door belanghebbende na de tussenuitspraak ingebrachte stukken, die ook ingebracht zijn in verband met de aan hem opgelegden boeten, buiten beschouwing laten?
TijdschriftartikelHoge Raad, 15-04-2011, 09/05192 (met noot)
C.L.G.F.H. Albers
JB 2011/129
Bestuurlijke boete. Bewijslast beboetbaar feit. Omkering bewijslast.
TijdschriftartikelHoge Raad, 15-04-2011, 09/05192 (met noot)
C.L.G.F.H. Albers
ęJINĽ 2011/589
Bestuurlijke boete. Bewijslast beboetbaar feit. Omkering bewijslast.
TijdschriftartikelHoge Raad, 15-04-2011, 09/05192 (met noot)
Albert
BNB 2011/207
KB-Lux. Aanvaardbaarheid modelmatige berekening van vermogen.Omkering van de bewijslast. Bewijs beboetbaar feit: waarborgen EVRM. Boete passend en geboden? Toelaatbaarheid na tussenuitspraak ingebrachte stukken. Procesorde.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC1962 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AV0821 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL7709 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA0721 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BN6350 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM3288 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BK5202 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AV1713 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BB4753 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2012:BX5668 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BY3272 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BN6350 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1188 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BU5687 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BU5693 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2018:187 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3117 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BK5202 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV0657 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BY2874 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BW8598 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2011:BU3928 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BZ6354 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2012:BX1532 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2012:BW3268 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX7184 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BZ1733 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BW0526 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BU6515 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BU6513 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ4260 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:BY9899 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1946 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:3870 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:1802 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:CA1827 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:CA0354 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV5133 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BR4871 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BR5234 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:5403
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:4048
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:957
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:557
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2014:27
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:1902
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:1713
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:1585
Gerelateerd ECLI:NL:RBONE:2013:BZ1617
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ5896
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:CA3901
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ4214
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:4711
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:2462
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:2460
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:2458
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:2455
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:2453
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:2451
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:2444
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:2442
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:1800
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:CA0352
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV6733
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV5139
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV5135
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV1921
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV1918
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV1910
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV1882
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2012:BY3270
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BZ0811
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2012:BX2517
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BU6518
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BU6517
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BU6514
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BT8783
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BR4874
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:5510
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2016:7491
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:442
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:138
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2015:5042
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:4265
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:77
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:8722
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:152
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ6953
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ6286
Gerelateerd ECLI:NL:RBONE:2013:BZ1604
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2013:CA2197
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:CA3924
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY6057
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:5544
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:CA2179
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:3388
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:2704
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:2468
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:2466
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:2449
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:2441
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:1796
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:CA1841
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:CA1821
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BZ6353
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BY9420
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BY3483
Gerelateerd ECLI:NL:RBLEE:2012:BX5916
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2012:BX9778
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2012:BX9466
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2012:3230
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW0933
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW0932
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV5131
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV3930
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV1916
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV1912
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV0658
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2012:BV1608
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2011:BT7287
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2011:BT7274
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2011:BR5014
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2011:BR5001
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BU6516
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BU5679
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2019:5166
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2019:5165
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2017:1977
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:187
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:77
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:5911
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:3744
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:1978
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:5600
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2016:8675
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:6423
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:6422
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:981
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2015:2471
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2015:2470
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:4877
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:4876
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:8723
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:5108
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:5102
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2014:8191
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2014:1039
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2014:4265
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2014:636
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:9137
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:CA3575
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ6865
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ6324
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ5511
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:6430
Gerelateerd ECLI:NL:RBONE:2013:BZ1707
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ5926
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:7687
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:CA3096
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:CA1830
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BY8853
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BY8840
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BY8821
Gerelateerd ECLI:NL:RBLEE:2012:BX6027
Gerelateerd ECLI:NL:RBLEE:2012:BX6017
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:CA0388
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:CA0310
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2012:BX2393
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2012:BW2315
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV1890
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2011:BR4983
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2011:BR4972
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2011:BU9169