Hoge Raad, 11-02-2011 / 10/00367


ECLIECLI:NL:HR:2011:BO0403
Datum11-02-2011
InhoudsindicatieArt. 5.3, lid 3, Wet IB 2001 (tekst tot 30 december 2009). Alimentatieverplichtingen jegens ex-echtgenote en kinderen aftrekbaar in box 3.
Recht.nl artikelHoge Raad: alimentatieverplichtingen aftrekbaar in box 3 (11-02-2011)
De kern van de onderstaande uitspraak van de Hoge Raad is dat de contante waarde van de toekomstige verplichting tot het betalen van alimentatie aan een voormalige echtgenote en kinderen aftrekbaar is in box 3.
> Alimentatieverplichtingen aftrekbaar in box 3 (Rechtspraak.nl)
> HR: kinderalimentatie blijft aftrekbaar (Advocatenorde.nl)
> Verplichting tot betalen kinderalimentatie vormt box 3 schuld (Via Juridica)
TijdschriftartikelHoge Raad, 20-09-2010, CPG 10/00367
V-N 2010/55.17
Toekomstige alimentatieverplichting aftrekbaar als schuld in box 3.
TijdschriftartikelHoge Raad, 20-09-2010, CPG 10/00367 (met noot)
de Lange-Snijders
NTFR 2010/2666
Schuld wegens toekomstige alimentatiebetalingen leidt tot aftrek in box 3.
TijdschriftartikelHoge Raad, 11-02-2011, 10/00367
NJB 2011, 487
Alimentatieverplichtingen jegens ex-echtgenote en kinderen hebben waarde in het economisch verkeer en vormen (daarom) een Box 3-schuld. Daaraan doet niet af dat in HR 14 juni 1926, B. 3799 is beslist dat het recht op een alimentatie-uitkering niet een 'zaak' is. Aan binnen het huwelijk geldende verplichtingen kan in het economische verkeer geen waarde worden toegekend.
TijdschriftartikelHoge Raad, 11-02-2011, 10/00367 (met noot)
Ganzeveld
NTFR 2011/515
Zowel alimentatieverplichting jegens ex-echtgenoot als jegens kinderen vormt schuld voor box 3.
TijdschriftartikelHoge Raad, 11-02-2011, 10/00367 (met noot)
W.A.P. van Roij
FED 2011/45
Alimentatieverplichtingen jegens ex-echtgenote (tekst tot 30 december 2009) en jegens kinderen zijn box 3-schulden.
TijdschriftartikelHoge Raad, 11-02-2011, 10/00367 (met noot)
Heithuis
BNB 2011/166
Alimentatieverplichting jegens ex-echtgenote en kinderen vormt een schuld in box 3.
TijdschriftartikelHoge Raad, 11-02-2011, 10/00367 (met noot)
I.J. Pieters
FJR 2011, 106
Alimentatieverplichtingen jegens ex-echtgenote en kinderen aftrekbaar in box 3.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BD9217 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO0403 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2010:BL2481
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2009:BK8074
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:5325 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO0403 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:11200 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:2077 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1134
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2009:BK8074
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:992
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2012:BV8331