Hoge Raad, 26-04-2011 / 08/03614


ECLIECLI:NL:HR:2011:BO5819
Datum26-04-2011
InhoudsindicatieRedelijke termijn na terugwijzing. HR stelt voorop dat het rechtsgevolg dat het Hof aan de overschrijding van de redelijke termijn heeft verbonden slechts op zijn begrijpelijkheid kan worden getoetst en dat het de rechter vrij staat om na afweging van alle daartoe in aanmerking te nemen belangen en omstandigheden, waaronder de mate van overschrijding van de redelijke termijn, te volstaan met de enkele vaststelling dat inbreuk is gemaakt op art. 6.1 EVRM (HR LJN BD2578). In casu is s hofs oordeel dat met de vaststelling kan worden volstaan niet onbegrijpelijk. Opmerking verdient dat niets zich ertegen verzet dat de overschrijding van de redelijke termijn in cassatie wordt gecompenseerd door een voortvarende behandeling van de zaak na terug- of verwijzing.
TijdschriftartikelHoge Raad, 26-04-2011, 08/03614
NJ 2011/199
Overschrijding redelijke termijn in cassatie: beoordeling hof na terug- of verwijzing.
TijdschriftartikelHoge Raad, 26-04-2011, 08/03614
RvdW 2011, 605
Indien een arrest van de HR, waarbij een uitspraak van het hof wordt vernietigd, inhoudt dat de redelijke termijn in cassatie is overschreden en dat de rechter naar wie de zaak wordt verwezen of teruggewezen die overschrijding in zijn eventuele strafoplegging zal moeten betrekken, kan die rechter desondanks volstaan met de vaststelling dat inbreukl is gemaakt op art. 6 lid 1 EVRM. Dat oordeel kan door de HR slechts op begrijpelijkheid worden getoetst. De overschrijding van de redelijke termijn in cassatie kan worden gecompenseerd door een voortvarende behandeling van de zaak na terug- of verwijzing.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2007:AZ8349 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO5819
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3166 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BU3432 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:837
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1929
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO5819
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:4067