Hoge Raad, 25-01-2011 / 09/01966


ECLIECLI:NL:HR:2011:BO6696
Datum25-01-2011
InhoudsindicatieSalduz-verweer. De HR herhaalt relevante overwegingen uit HR LJN BH3079. Gelet op dat arrest had het Hof er blijk van moeten geven te hebben onderzocht of verdachte is gewezen op zijn recht op raadpleging van een advocaat voorafgaand aan het eerste politieverhoor en of hem de gelegenheid is geboden van dat recht gebruik te maken dan wel of hij daarvan ondubbelzinnig afstand heeft gedaan. Nu het Hof dat heeft nagelaten, is de verwerping van het verweer ontoereikend gemotiveerd.
TijdschriftartikelHoge Raad, 25-01-2011, 09/01966
RvdW 2011, 199
Salduz-verweer onvoldoende gemotiveerd verworpen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2004:AM2533 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO6696 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO6696 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY5697