Hoge Raad, 11-02-2011 / 09/01062


ECLIECLI:NL:HR:2011:BO9673
Datum11-02-2011
InhoudsindicatieHuurrecht. Antillenzaak. Timeshare-overeenkomst. Proceskosten. Of de overeenkomsten aangemerkt moeten worden als huurovereenkomsten kan niet in het algemeen bevestigend of ontkennend worden beantwoord. Niet beslissend is of de overeenkomst elementen behelst op grond waarvan op zichzelf aan de wettelijke omschrijving van huur is voldaan, maar of in de gegeven omstandigheden, gelet op hetgeen partijen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor ogen stond, de inhoud en de strekking van de overeenkomst van dien aard is dat die in zijn geheel beschouwd als huurovereenkomst kan worden aangemerkt. Timeshare-overeenkomst in dit geval geen huur. De omstandigheid dat de voorwaardelijke reconventionele vordering niet wordt beoordeeld kan niet het oordeel dragen dat de vordering ten onrechte is ingesteld en deswege de eiser in voorwaardelijke reconventie in de proceskosten daarvan moet worden veroordeeld.
TijdschriftartikelHoge Raad, 11-02-2011, 09/01062
NJB 2011, 413
Zaak uit Sint Maarten. Timeshare. Huur. X sluit als 'lessee' overeenkomsten die betrekking hebben op als (vakantie)woning te gebruiken units. Het terrein waarop de units staan, wordt meermalen overgedragen aan een nieuwe eigenaar. X acht de opvolgend eigenaars gebonden aan de overeenkomsten op grond van de regel 'koop breekt geen huur'. HR: 1. Kwalificatie als huurovereenkomst. Niet beslissend is of de overeenkomsten elementen bevatten op grond waarvan op zichzelf aan de wettelijke omschrijving van huur is voldaan, maar of in de gegevens omstandigheden, gelet op hetgeen partijen ten tijde van het sluiten van de overeenkomsten voor ogen stond, de inhoud en strekking van de oveerenkomsten van dien aard zijn dat deze in hun geheel beschouwd als huurovereenkomsten kunnen worden aangemerkt. 2. Voorwaardelijke reconventie. Proceskosten. De omstandigheid dat (vanwege de afwijzing van de vordering in conventie) de voorwaardelijke reconventionele vordering niet wordt beoordeeld, kan niet het oordeel dragen dat de eiser in voorwaardelijke reconventie in de proceskosten daarvan moet worden veroordeeld.

(X / AKGI Royal, AKGI Sint Maarten en Saint Maarten Title)
TijdschriftartikelHoge Raad, 11-02-2011, 09/01062
RvdW 2011, 249
Antillenzaak. Timeshare-overeenkomst; huurovereenkomst in de zin van art. 7A:1565 BWNA? Reconventie; proceskosten.
TijdschriftartikelHoge Raad, 11-02-2011, 09/01062 (met noot)
C.F.J. Heemskerk
TvHB 2011, nr. 2
Eisers hebben in totaal drie 'lease agreements' gesloten met Royal Palm Beach Club by Pelican Resorts N.V. welke eisers het recht geven op het gebruik van units c.q. appartementen op Sint Maarten. De units worden na een faillissementsverkoop eigendom van AKGI c.s. Eisers stellen jegens AKGI c.s. dat er sprake is van huurovereenkomsten welke op de voet van art. 7A:1593 BWNA mee over zijn gegaan bij de verkoop en dat hun huurrechten moeten worden gerespecteerd. AKGI c.s. zijn van oordeel dat er geen sprake is van huurovereenkomsten of (reguliere) 'timeshare' overeenkomsten, maar van investeringsovereenkomsten. Of de overeenkomsten aangemerkt moeten worden als huurovereenkomsten, kan niet in het algemeen bevestigend of ontkennend worden beantwoord. Niet beslissend is of de overeenkomsten elementen behelzen op grond waarvan op zichzelf aan de wettelijke omschrijving van huur is voldaan maar of in de gegeven omstandigheden, gelet op hetgeen partijen ten tijde van het sluiten van de overeenkomsten voor ogen stond, de inhoud en de strekking van de overeenkomsten van dien aard zijn dat die in zijn geheel beschouwd als huurovereenkomsten kunnen worden aangemerkt. In dit geval kunnen de 'timeshare' overeenkomsten, gelet op alle aspecten in onderling verband en samenhang bezien, niet als huurovereenkomsten worden aangemerkt.

(Eiser 1 en 2 / AKGI ROYAL PALM C.V.O.A. c.s.)
TijdschriftartikelHoge Raad, 11-02-2011, 09/01062 (met noot)
A.L.M. Keirse
NJ 2012/73
Antillenzaak. Timeshare-overeenkomst; huurovereenkomst in de zin van art. 7A:1565 BWNA? Reconventie; proceskosten.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO9673 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BB4204 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU8926 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO9673 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:970 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ4171
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BV2559
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:111
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:259
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:285
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:648
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:517
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1328
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:2835
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2014:7198
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1950
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:17
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:12
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY0543
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW7172
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2012:5698
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:391
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:1024
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:5144
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:5143
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:3375
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:4251
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:2157
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAC:2018:267
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:874
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:3148
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:9077
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAM:2016:51
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:8369
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:2188
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2014:8201