Hoge Raad, 04-02-2011 / 10/01660


ECLIECLI:NL:HR:2011:BP2998
Datum04-02-2011
InhoudsindicatieArt. 36 IW 1990. Bestuurdersaansprakelijkheid. Meldingsplicht. Is bij niet-betalen zonder meer sprake van betalingsonmacht. Gewezen bestuurder.
TijdschriftartikelHoge Raad, 04-02-2011, 10/01660 (met noot)
Schouten
NTFR 2011/279
Niet betalen van belasting leidt niet altijd tot meldingsplicht
TijdschriftartikelHoge Raad, 04-02-2011, 10/01660 (met noot)
Zwemmer
BNB 2011/112
Aansprakelijkstelling gewezen bestuurder. Toelating tot tegenbewijsmogelijkheid. Meldingsplicht wegens betalingsonmacht kan zich ook voordoen als er voldoende lipuide middelen zijn om belasting te voldoen.
TijdschriftartikelHoge Raad, 04-02-2011, 10/01660 (met noot)
Y. Borrius
JOR 2011/170
Bestuurdersaansprakelijkheid gewezen bestuurder ex art. 36 Iw 1990. Bewijslastverdeling. Uitleg begrip betalingsonmacht ex art. 36 lid 2 Iw 1990. Verwijzing naar HR 16 maart 2007, ęJORĽ 2007/131.

(X / Staatssecretaris van FinanciŽn)
TijdschriftartikelHoge Raad, 04-02-2011, 10/01660
RO 2011, 29
Bestuurdersaansprakelijkheid. Op welk tijdstip is sprake van betalingsonmacht als bedoeld in art. 36 lw 1990?
TijdschriftartikelHoge Raad, 04-02-2011, 10/01660
JRV 2011, 405
Bestuurdersaansprakelijkheid.
TijdschriftartikelHoge Raad, 04-02-2011, 10/01660 (met noot)
Y. Borrius
FIP 2011, p. 119
Melding betalingsonmacht.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ6635 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2010:BM1874
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2149 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BR7038 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BR4865 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:1524 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BR7065 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2013:11553
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:768
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:2762
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:2156
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:174
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:164
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:66
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2010:BM1874
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:6529
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:7317
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:7326
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:2388
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:2387
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:2386
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2015:3227
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:7554
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:4384
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:7780
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BY9435
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:7498
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2012:BW1434
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2012:BW1068