Hoge Raad, 25-03-2011 / 10/02146


ECLIECLI:NL:HR:2011:BP3887
Datum25-03-2011
InhoudsindicatieArt. 3 Werkloosheidswet. Deelname aan televisieprogramma privaatrechtelijke dienstbetrekking ondanks andersluidende kwalificatie in de overeenkomst.
Recht.nl artikelHoge Raad: deelname aan TV-programma was privaatrechtelijke dienstbetrekking (27-03-2011)
De Hoge Raad heeft geoordeeld dat deelname aan het televisieprogramma De Gouden Kooi geldt als een arbeidsovereenkomst. Het verbreken van deze overeenkomst door de producent van het programma nadat een deelnemer was weggestemd, geeft recht op een WW-uitkering.
> Zie ook: WW-uitkering na verlaten van tv-programma (Recht.nl Nieuws, 12/11/2008)
> Tijdschriftartikelen over deze zaak (Recht.nl Vakliteratuur)
Recht.nl artikelNoot bij ECLI:NL:HR:2011:BP3887 (06-12-2016)
Deelname aan televisieprogramma ĎDe Gouden Kooií leidt tot een privaatrechtelijke dienstbetrekking ondanks tussen partijen gesloten overeenkomst van opdracht
> Noot bij ECLI:NL:HR:2011:BP3887 (Johan Zwemmer, AR Updates)
Recht.nl artikelDga en werknemersverzekeringen (08-10-2018)
Is een directeur-grootaandeelhouder (dga) die via zijn eigen bv werkt in een holding verzekerd voor de werknemersverzekeringen? Is de Regeling aanwijzing dga van toepassingóen hoe pakt dat arbeidsrechtelijk uit?
> Dga en werknemersverzekeringen (Lex Rutten, Amazonaws.com/hekkelman)
TijdschriftartikelHoge Raad, 06-01-2011, 10/02146 (met noot)
Schouten
NTFR 2011/307
Villabewoonster uit televisieprogramma was werkzaam in een privaatrechtelijke dienstbetrekking.
TijdschriftartikelHoge Raad, 25-03-2011, 10/02146
V-N 2011/17.15
Deelnemer aan De Gouden Kooi in privaatrechtelijke dienstbetrekking werkzaam.
TijdschriftartikelHoge Raad, 25-03-2011, 10/02146 (met noot)
Schouten
NTFR 2011/675
Deelneemster aan 'De Gouden Kooi' was werkzaam in privaatrechtelijke dienstbetrekking.

TijdschriftartikelHoge Raad, 25-03-2011, 10/02146
FP 2011/8, blz. 21
WW-uitkering voor uit Gouden Kooi weggestemde deelnemer.
TijdschriftartikelHoge Raad, 25-03-2011, 10/02146
USZ 2011/128
Privaatrechtelijke dienstbetrekking.
TijdschriftartikelHoge Raad, 25-03-2011, 10/02146
JAR 2011/109
Was een deelneemster aan het programma "De Gouden Kooi" werkzaam in privaatrechtelijke dienstbetrekking?
TijdschriftartikelHoge Raad, 25-03-2011, 10/02146 (met noot)
C.J. Loonstra
JAR 2011/109
Was een deelneemster aan het programma "De Gouden Kooi" werkzaam in privaatrechtelijke dienstbetrekking?
TijdschriftartikelHoge Raad, 25-03-2011, 10/02146
TvPP 2011, p. 73
Deelname aan televisieprogramma kan een arbeidsovereenkomst zijn.
TijdschriftartikelHoge Raad, 25-03-2011, 10/02146 (met noot)
L. van den Berg
RSV 2011/166
Verzekeringsplicht - arbeidsovereenkomst - deelnemer televisieprogramma - overeenkomst niet doorslaggevend.
TijdschriftartikelHoge Raad, 25-03-2011, 10/02146
RvdW 2011, 562
Deelnemer 'De Gouden Kooi; arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 BW?; maatstaf.
TijdschriftartikelHoge Raad, 25-03-2011, 10/02146 (met noot)
C.J. Loonstra
Was een deelneemster aan het programma "De Gouden Kooi" werkzaam in privaatrechtelijke dienstbetrekking?
TijdschriftartikelHoge Raad, 25-03-2011, 10/02146 (met noot)
L. van den Berg
TRA 2011, 63
Deelneemster aan televisieprogramma 'De Gouden Kooi' heeft recht op WW-uitkering.
TijdschriftartikelArbeidsovereenkomst en privaatrechtelijke dienstbetrekking: dezelfde betekenis en uitlegcriteria?
C.J. Loonstra
ArA 2011/2, p. 86
Of iemand werknemer is in de zin van de Werkloosheidswet (WW) en dus verzekerd is krachtens deze wet, wordt als startpunt bepaald aan de hand van de definitie die in artikel 3 WW staat: werknemer is de natuurlijke persoon, jonger dan 65 jaar, die in een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking staat. Onder welke voorwaarden kan van een privaatrechtelijke dienstbetrekking worden gesproken? Klosse en Noordam antwoorden kort en overeenkomstig de heersende leer: 'Een privaatrechtelijke dienstbetrekking is de arbeidsverhouding die gebaseerd is op een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 BW.'
TijdschriftartikelHoge Raad, 25-03-2011, 10/02146 (met noot)
Mertens
BNB 2011/205
Delname aan televiesieprogramma Gouden Kooi: privaatrechtelijke dienstbetrekking ondanks andersluidende kwalificatie in overeenkomst.
TijdschriftartikelHoge Raad, 25-03-2011, 10/02146 (met noot)
E. Verhulp
NJ 2011/594
Deelnemer 'De Gouden Kooi'; arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 BW?; maatstaf.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA6231 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP3887 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BM1502 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU8926 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BQ1785 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY9295 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3634 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BQ1775 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1759 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BU7413 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:10247 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1329 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1524 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:227 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1649 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2653 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2463 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1435 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:707 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY6888 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3637 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ0443 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2720 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:884 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU8926 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BV6194 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1051 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3487 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:297 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:1476 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1680 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW3336 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP3887 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BM1502 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:76
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:1425
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1438
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:2415
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:8427
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4108
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1434
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:422
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3133
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2047
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:3255
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:8874
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4594
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3540
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1647
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2046
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2025
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY9295
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:BY9061
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY3884
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX7863
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX4516
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BV2723
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:93
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:4373
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:374
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:1637
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:285
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:1863
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2329
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1305
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:5739
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:4311
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:7105
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2720
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:808
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:1895
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3553
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3479
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2099
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1692
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2013:6002
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY6888
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BZ5019
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:8304
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ9828
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ6206
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1921
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1346
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY8742
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BY4497
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BU6045
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BR2763
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BQ1805
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BQ1801
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2019:1372
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:4782
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:395
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2019:1907
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:3715
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:1115
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:1078
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:918
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAA:2019:699
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAA:2019:131
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAA:2019:106
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:2217
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:1955
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:98
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:5407
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:3451
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:1980
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:1265
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2962
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2839
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1089
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:252
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:4797
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:9044
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:8845
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:4372
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:1971
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:3995
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:4993
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:3653
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:10982
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:9453
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:2532
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:3368
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3545
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3386
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3244
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1208
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1207
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:632
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:10418
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:3900
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:3127
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:7655
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:224
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:13912
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4289
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3206
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2752
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2016:1674
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2016:6699
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:14304
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:3393
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1212
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4913
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4873
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3497
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2943
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2444
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1567
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:699
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:6064
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2015:5489
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:25
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:11482
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:5763
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:4895
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:3730
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:15789
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:7719
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:6878
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:5966
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4593
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4576
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4328
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3007
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1098
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:958
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:7844
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:7838
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2014:2168
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2014:9589
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2014:8523
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3245
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2495
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1691
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2013:2693
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8952
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:CA0374
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:CA0770
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2537
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2536
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2012:BY9785
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:BX9616
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:BX9528
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:BW8900
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:BW8804
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2012:BW6226
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2012:BX7088
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX0642
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW6246
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2011:BQ7525
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2011:BU5667
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BU8832
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BT1754
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BR1100
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BQ1799
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BQ1794
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BQ1790
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BQ1788
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BQ1779
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BQ1765
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BQ1758