Hoge Raad, 27-05-2011 / 10/02917


ECLIECLI:NL:HR:2011:BP4805
Datum27-05-2011
Inhoudsindicatie(Art. 81 RO). Erfrecht/procesrecht. Ontvankelijkheid. Verzoek tot bevelen boedelbeschrijving (art. 672 Rv.). Ontslag executeur (op de voet van art. 4:149 lid 1, onder f, en lid 2 BW)? Hoger beroep tegen (eind)beschikking tijdig ingesteld? Gezag van gewijsde van eerdere beschikking op de voet van art. 672 Rv.?
TijdschriftartikelHoge Raad, 27-05-2011, 10/02917
RvdW 2011, 688
Erfrecht/procesrecht. Ontvankelijkheid. Verzoek tot bevelen boedelbeschrijving (art. 672 Rv). Ontslag executeur (op de voet van art. 4:149 lid 1, onder f, en lid 2 BW)? Hoger beroep tegen (eind)beschikking tijdig ingesteld? Gezag van gewijsde van eerdere beschikking op de voet van art. 672 Rv?
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP4805
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP4805
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2483