Hoge Raad, 08-07-2011 / 11/00894


ECLIECLI:NL:HR:2011:BQ3883
Datum08-07-2011
InhoudsindicatieWet griffierechten burgerlijke zaken (Wgbz). Verzet op de voet van art. 29 lid 1 Wgbz tegen beslissing griffier bij de Hoge Raad om griffierechten te heffen bij verzoek de toepasselijkheid van de schuldsaneringsregeling uit te spreken, gegrond. Art. 4 lid 2, aanhef en onder i, Wgbz dient aldus te worden uitgelegd dat niet alleen in eerste aanleg, maar ook in hoger beroep en in cassatie geen griffierecht verschuldigd is door personen wier verzoekschrift is gericht op toepassing van de schuldsaneringsregeling.
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-07-2011, 11/00894
RvdW 2011, 839
Griffierecht. Verzoek toepassing schuldsaneringsregeling; griffierecht verschuldigd in hoger beroep en cassatie?; art. 6 EVRM.
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-07-2011, 11/00894
NJB 2011, 1483
Wet griffierecht burgerlijke zaken. Schuldsaneringsregeling.
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-07-2011, 11/00894
Prg. 2011, 303
WSNP. Niet alleen in eerste aanleg, maar ook in hoger beroep en in cassatie is indiener verzoekschrift tot toelating tot de WSNP geen griffierecht verschuldigd.
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-07-2011, 11/00894 (met noot)
P. Smits
ęJBPrĽ 2011/52
Griffierecht bij schuldsanering. Toegang tot de rechter.
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-07-2011, 11/00894 (met noot)
H.J. Snijders
NJ 2012/169
Griffierecht. Verzoek toepassing schuldsaneringsregeling; griffierecht verschuldigd in hoger beroep en cassatie?; art. 6 EVRM.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ3883 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BY0966 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ3883 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX5578 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1071
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:642
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY4669
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX5578
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU7255
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW8708
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:3881