Hoge Raad, 09-12-2011 / 10/01443


ECLIECLI:NL:HR:2011:BR2045
Datum09-12-2011
InhoudsindicatieHuur perceel grond. Procesrecht. Afstandsbeding inhoudende dat verhuurder bij onteigening geen schadevergoeding jegens huurder is verschuldigd. Gelet op art. 1 Eerste protocol EVRM in samenhang met art. 7:377 en 7:399 BW en art. 42a (oud) Ow., volgt uit art. 3:40 lid 2 BW dat dit beding vernietigbaar is. Omdat hierop toegesneden verweer geheel nieuw was en niet in verlengde lag van reeds door partijen omlijnde rechtsstrijd in appel en zich hier niet een van de uitzonderingen voordoet als genoemd in HR 20 juni 2008, LJN BC4959, NJ 2009/21 en 19 juni 2009, LJN BI8771, NJ 2010/154, heeft het hof, door uitbreiding verweer te aanvaarden, grenzen goede procesorde miskend.
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-12-2011, 10/01443
NJB 2012, 13
Tussen de pachter en de verpachter is de gelding en de uitleg van een beding in geschil. Aan de pachter is een schadeloosstelling toegekend wegens onteigening. De verpachter meent dat de pachter op grond van het beding gehouden is deze schadeloosstelling af te dragen aan de verpachter. Het hof stelt bij tussenarrest ambtshalve de vraag aan de orde of het beding nietig dan wel vernietigbaar is. Bij eindarrest honoreert het hof dit verweer.
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-12-2011, 10/01443
RvdW 2011, 1543
Pacht. Afstandsbeding inhoudende dat eigenaar bij onteigening geen schadevergoeding is verschuldigd; vernietigbaarheid. Hoger beroep; grenzen bevoegdheid geÔntimeerde uitbreiding verweer; 'twee-conclusie-regel'; in beginsel strakke regel; uitzonderingen; eisen goede procesorde.
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-12-2011, 10/01443 (met noot)
G.M.F. Snijders
Agr.r 2012, p. 461
Pacht. Beding inzake afstand schadevergoeding, bij onteigening vernietigbaar. Uitbreiding verweer in appel na conclusiewisseling. Miskenning grenzen goede procesorde.
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-12-2011, 10/01443 (met noot)
M.A.J.G. Janssen, D.D. Castelijns
ęJINĽ 2012/16
Twee-conclusieregel. Grenzen van de rechtsstrijd. Ambtshalve aanvulling rechtsgronden.
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-12-2011, 10/01443 (met noot)
B.T.M. van der Wiel
ęJBPrĽ 2012/35
Hoger beroep. Grenzen rechtsstrijd. Goede procesorde. In beginsel strakke regel. Nieuwe weer.
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-12-2011, 10/01443
NJ 2013/7
Pacht. Afstandsbeding inhoudende dat eigenaar bij onteigening geen schadevergoeding is verschuldigd; vernietigbaarheid. Hoger beroep; grenzen bevoegdheid geÔntimeerde uitbreiding verweer; 'twee-conclusie-regel'; in beginsel strakke regel; uitzonderingen; eisen goede procesorde.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI8771 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BR2045 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2009:BJ5371 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2010:BL0668
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:3238 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:210 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BR2045 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:CA0587 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BV1612 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:749 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:1623 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY6699 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:422 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:142 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ8363 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BW1078 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2009:BJ5371 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:2723
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2010:BL0668
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:510
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:383
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:249
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:154
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:423
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1321
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1101
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:659
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:7985
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1166
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:5448
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2658
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1669
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:11
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2812
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2483
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:683
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ6533
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ2904
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:755
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:CA2261
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BY1236
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1034
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:1023
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:893
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:238
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:4654
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:6984
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:6620
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:1389
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:2925
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:9866
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:8505
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:6002
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:4199
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:1520
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:1147
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:1606
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:3380
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:2018
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:367
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:1494
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:5042
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:5322
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2012:BV7514