Hoge Raad, 25-10-2011 / 10/05346


ECLIECLI:NL:HR:2011:BR3045
Datum25-10-2011
InhoudsindicatieSalduz-verweer. Het oordeel van het Hof dat uit het pv van de politie kan worden afgeleid dat verdachte is gewezen op zijn recht voorafgaande aan het eerste verhoor een raadsman te raadplegen en dat hij daarvan geen gebruik heeft willen maken is, gelet op hetgeen door het Hof uit genoemd pv is weergegeven, niet begrijpelijk.
TijdschriftartikelHoge Raad, 25-10-2011, 10/05346
NJB 2011, 2067
Het hof heeft uit de inhoud van het procesverbaal van politie als hiervoor weergegeven, afgeleid dat, zoals het Salduz-arrest van het EVRM en het daarop aansluitende arrest van de Hoge Raad eisen, voorafgaand aan het eerste politieverhoor de verdachte erop is gewezen dat hij een raadsman kan raadplegen. Dat dit uit de inhoud van dit procesverbaal is afgeleid, is echter niet begrijpelijk.
TijdschriftartikelHoge Raad (Strafkamer), 25-10-2011, 10/05346
RvdW 2011, 1345
Onbegrijpelijk oordeel afstand van bijstand raadsman door verdachte.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BR3045 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BL6532
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1424 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BR3045 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BL6532