Hoge Raad, 25-11-2011 / 10/05161


ECLIECLI:NL:HR:2011:BR4807
Datum25-11-2011
InhoudsindicatieVennootschapsbelasting. Art. 8 en 13d Wet Vpb 1969. Art. 7 Wet IB 1964. Onzakelijk vormgegeven lening "omlaag". Afwaarderingsverlies aftrekbaar bij voltooiing van liquidatie door ophoging van voor deelneming opgeofferde bedrag. Vergoeding kosten bezwaarfase.
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-07-2011, CPG 10/05161
V-N 2011/41.14
A-G Wattel concludeert dat verlies op onzakelijke lening tot opgeofferde bedrag wordt gerekend.
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-07-2011, CPG 10/05161 (met noot)
Nieuweboer
NTFR 2011/1972
Afwaarderingsverlies onzakelijke lening verhoogt opgeofferde bedrag deelneming.
TijdschriftartikelHoge Raad, 25-11-2011, 10/05161
V-N 2011/63.11
Verlies op onzakelijke lening maakt deel uit van voor deelneming opgeofferde bedrag.
TijdschriftartikelHoge Raad, 25-11-2011, 10/05161 (met noot)
M. Nieuweboer
NTFR 2011/2723
Afwaardering onzakelijke lening leidt tot verhoging van opgeofferd bedrag.
TijdschriftartikelHoge Raad, 25-11-2011, 10/05161 (met noot)
O.C.R. Marres
FED 2012/19
Verlies op onzakelijke lening is aftrekbaar als liquidatieverlies.
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-07-2011, CPG 10/05161 (met noot)
P.G.H. Albert, Wattel
BNB 2012/38
Berekening verlies bij liquidatie van een deelneming. Verlies op onzakelijke lening aan deelneming maakt deel uit van het voor die deelneming opgeofferde bedrag.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BR4807 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2010:BO3713 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BW6520 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW1971 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BR4807 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2010:BO3713 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:330
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:130
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW8366