Hoge Raad, 16-12-2011 / 10/02441


ECLIECLI:NL:HR:2011:BT7494
Datum16-12-2011
InhoudsindicatieProcesrecht. Omvang rechtsstrijd in appel. Naar vaste rechtspraak rechtsstrijd niet enkel en definitief omlijnd door appeldagvaarding maar mede door in memorie van grieven voorgestelde grieven. Hof heeft bepaalde grieven ten onrechte niet in beoordeling betrokken, nu het niet heeft geoordeeld dat blijkens appeldagvaarding in de bestreden beslissingen werd berust. Art. 130 lid 3 Rv. heeft betrekking op verandering of vermeerdering (grondslag) vordering van (oorspronkelijke) eiser en niet op uitbreiding in memorie van grieven van bereik eis tot vernietiging vonnis waarvan appel. Geen aanleiding in zodanig geval voor (overeenkomstige) toepassing art. 130 lid 3 Rv. indien ge´ntimeerde niet is verschenen. Wederpartij appellant dient in beginsel ervan uit te gaan dat omlijning hoger beroep eerst bij memorie van grieven haar definitieve vorm zal krijgen (vgl. HR 27 april 1990, LJN AB8149 en LJN AB8150, NJ 1991/121 en 122).
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-12-2011, 10/02441
NJB 2012, 29
Omvang hoger beroep. Volgens het petitum in de appeldagvaarding wenst de appellant gedeeltelijke vernietiging van het bestreden vonnis. Ge´ntimeerde verschijnt niet. volgens het petitum in de memorie van grieven wenst de appellant meer dicta in het appel te betrekken.
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-12-2011, 10/02441
RvdW 2012, 4
Omvang rechtsstrijd in appel; appeldagvaarding; nadere omlijning in memorie van grieven; beperking mogelijkheid nadere omlijning in memorie van grieven i.g.v. verstrek?; art. 130 lid 3 Rv; reikwijdte.
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-12-2011, 10/02441 (met noot)
G.C.C. Lewin
źJBPr╗ 2012/24
Omvang van het hoger beroep. Definitieve omlijning. Verandering of vermeerdering van eis.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BT7494
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BT7494
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:3494
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:4589
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:6013
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:2874
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:1666
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:2124
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:927
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:830
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:6680
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BX0985
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BW9790