Hoge Raad, 16-12-2011 / 10/02126


ECLIECLI:NL:HR:2011:BU4204
Datum16-12-2011
InhoudsindicatiePersoonlijke aansprakelijkheid curator? Voor zover curator bij uitoefening taak niet is gebonden aan regels, komt hem in beginsel ruime mate van vrijheid toe. Bij toepassing Maclou-norm (HR 19 april 1996, LJN ZC2047, NJ 1996/727) moet rechter vraag beantwoorden of, uitgaande van bedoelde vrijheid, een over voldoende inzicht en ervaring beschikkende curator die zijn taak met nauwgezetheid en inzet verricht, in gegeven omstandigheden in redelijkheid tot desbetreffende gedragslijn zou hebben kunnen komen. Bij deze toetsing past terughoudendheid. Voor persoonlijke aansprakelijkheid immers persoonlijk verwijt vereist. Daarvoor is vereist dat curator het onjuiste van zijn handelen inzag dan wel redelijkerwijze behoorde in te zien.
Recht.nl artikelPersoonlijke aansprakelijkheid faillissementscurator (20-12-2011)
Voor persoonlijke aansprakelijkheid van de curator is een persoonlijk verwijt vereist. Daarvoor is vereist dat de curator de onjuistheid van zijn handelen inzag, dan wel redelijkerwijze behoorde in te zien.
> Persoonlijke aansprakelijkheid faillissementscurator alleen bij persoonlijk verwijt (Gijsbrecht Nieuwland, Cassatieblog.nl)
> Tijdschriftartikelen over deze zaak (Recht.nl Vakliteratuur)
> De vrijheid van de curator en zijn aansprakelijkheid pro se (Sascha Guillaume, Wieringa Advocaten)
Recht.nl artikelPersoonlijke aansprakelijkheid curator voor 'actieve' schending (12-11-2018)
De curator van een failliete huurder staat toe dat een derde – in strijd met het verbod op onderverhuur in de huurovereenkomst en tegen de wil van de verhuurder in – gebruik maakt van de gehuurde ruimte hetgeen het hof terecht heeft gekwalificeerd als een 'actieve' schending door de curator van een voortdurende verplichting van de failliet tot nalaten zoals bedoeld in Credit Suisse/Jongepier qq. De curator had op dit punt geen beleidsvrijheid zoals bedoeld in het arrest Prakke/Gips. Dat brengt mee dat de curator in beginsel op die grond persoonlijk aansprakelijk zal zijn jegens degenen met de belangen van wie hij rekening diende te houden.
> Nieuwsupdate Hoge Raad week 45 (Houthoff.com)
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-12-2011, 10/02126
NJB 2012, 28
Faillissementscurator. Persoonlijke aansprakelijkheid. Maatstaf. Een gefailleerde vordert schadevergoeding van de curator op grond van de stelling dat deze fouten heeft gemaakt bij het te gelde maken van het actief van de boedel.
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-12-2011, 10/02126
RvdW 2012, 3
Persoonlijke aansprakelijkheid faillissementscurator; maatstaf.
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-12-2011, 10/02126 (met noot)
I. Spinath
JOR 2012/65
Persoonlijke aansprakelijkheid curator, Terughoudendheid bij toetsing aan Maclou-norm, Persoonlijk verwijt curator vereist, Maatstaf, Verwijzing naar HR 19 april 1996, «JOR» 1996/48, m.nt. SCJJK, Vervolg op Rb. Amsterdam 21 mei 2008, «JOR» 2008/283.

(Prakke / Gips)
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-12-2011, 10/02126
RAV 2012, 25
Beroepsaansprakelijkheid. Wanneer is de curator persoonlijk aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van handelingen in zijn hoedanigheid van curator?
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-12-2011, 10/02126
FIP 2012, p. 67
Persoonlijke aansprakelijkheid curator.
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-12-2011, 10/02126
RI 2012/46
Aansprakelijkheid curator. Is de curator persoonlijk aansprakelijk wegens de vervulling van zijn taakuitoefening?
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-12-2011, 10/02126 (met noot)
F.M.J. Verstijlen
NJ 2012/515
Persoonlijke aansprakelijkheid faillissementscurator; maatstaf.
TijdschriftartikelPersoonlijke aansprakelijkheid van de curator; het lustrum van Prakke/Gips
D.M. van Geel
FIP 2017, art. 54
Het artikel beschrijft en bekritiseert de door de Hoge Raad geformuleerde maatstaf voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de curator. Daarnaast worden de gevallen gerubriceerd en vindt een analyse plaats van de rechtspraak van de afgelopen vijf jaren. Auteurs meent dat persoonlijke aansprakelijkheid juist sneller op de loer ligt dan voorheen.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BU4204 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BM9461
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:4275
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:199 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:2067 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BU4204 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:3019
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1516
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:1922
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:2116
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:4166
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:3264
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:4490
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BM9461
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:617
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:616
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:558
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:557
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:704
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1433
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:175
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:7762
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:984
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:77
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:6485
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2013:BZ0166
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY4557
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:4275
Gerelateerd ECLI:NL:RBDOR:2012:BW8471
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2012:BY0585
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:2919
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:1494
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:1492
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:2581
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:1609
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:1911
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:8423
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:6550
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2016:9078
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2016:5346
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:6571
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:4705
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:3099
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:4544
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2013:1193
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2013:7252
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:7458
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:5194
Gerelateerd ECLI:NL:RBZUT:2012:BX9445
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2012:BX0507