Hoge Raad, 02-12-2011 / 10/03645


ECLIECLI:NL:HR:2011:BU6490
Datum02-12-2011
InhoudsindicatieArt. 27, lid 2, Wet LB 1964 (tekst 2004). Interne compensatie van loonbelasting met premie volksverzekeringen niet mogelijk.
TijdschriftartikelHoge Raad, 02-12-2011, 10/03645
V-N 2011/63.14
Inspecteur kan loonbelasting niet intern compenseren met premie volksverzekeringen.
TijdschriftartikelHoge Raad, 02-12-2011, 10/03645 (met noot)
A.O. Lubbers
NTFR 2011/2726
Naheffingsaanslag LB/PVV vormt een meerledig besluit: interne compensatie niet toegestaan.
TijdschriftartikelHoge Raad, 02-12-2011, 10/03645
BNB 2012/43
Interne compensatie van loonbelasting met premie volksverzekeringen niet mogelijk.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2006:AW2181 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2010:BN1395
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:2077 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:789
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:4789
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2010:BN1395
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:635
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:8547
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:4796