Hoge Raad, 06-03-2012 / 09/04384


ECLIECLI:NL:HR:2012:BQ8596
Datum06-03-2012
Inhoudsindicatie1. Art. 126dd Sv, gebruik tapgegevens voor een ander strafrechtelijk onderzoek. 2. Bewijs medeplegen t.a.v. feit 1. 3. Bewijsmotivering feiten 1 en 3. Opzet van mededaders. Uitleg HR LJN AU2246. 4. Gegronde bewijsklacht (feit 1). De Hoge Raad spreekt om doelmatigheidsredenen zelf verdachte vrij van het bestreden onderdeel van het onder 1 primair tenlastegelegde. 5. Bewijs opzet t.a.v. feit 3. De Hoge Raad herhaalt toepasselijke overwegingen uit HR LJN AR3719. Fiscaal pleitbaar standpunt.
Recht.nl artikelDe accountant tussen medepleger en medeplichtigheid (26-04-2013)
Accountants kunnen beboet worden voor fiscale fouten in hun werkzaamheden ten behoeve van hun cliënt. Uit literatuur en jurisprudentie blijkt evenwel dat er bij fiscale delicten geen duidelijke scheidslijn bestaat tussen medeplegen en medeplichtigheid.
> De accountant als overtreder? (Marloes Rijksen, Accountancynieuws.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad, 06-03-2012, 09/04384
NJB 2012, 727
1) De opvatting dat art. 126dd Sv de officier van justitie alleen de mogelijkheid geeft dat de in het eerste lid van dat artikel bedoelde gegevens worden gebruikt voor een ander strafrechtelijk onderzoek indien dat betrekking heeft op strafbare feiten waarvan het vermoeden bestaat dat deze reeds zijn gepleegd, is een te weinig ruime opvatting dan de wetgever voor ogen heeft gestaan (middel 2).
TijdschriftartikelHoge Raad, 06-03-2012, 09/04384
RvdW 2012, 399
Gebruik gegevens uit ander strafrechtelijk onderzoek. Opzet mededader behoeft niet uit bewijsmiddelen te blijken. Pleitbaar standpunt.
TijdschriftartikelHoge Raad, 06-03-2012, 09/04384
NJ 2012/176
Gebruik gegevens uit ander strafrechtelijk onderzoek. Opzet mededader behoeft niet uit bewijsmiddelen te blijken. Pleitbaar standpunt.
TijdschriftartikelHoge Raad, 06-03-2012, 09/04384 (met noot)
P.A. Caljé
NTFR 2012/799
Hoge Raad veroordeelt regisserende adviseur voor medeplegen onjuiste aangiften.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AU2246 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:ZD2493 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AR3719 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BQ8596 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2009:BH5081
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:8989 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:897 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:2500 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BQ8596 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX6903 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:2501 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ5424
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY2253
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX4150
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2009:BH5081
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:99
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1347
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1141
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:796
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1046
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:762
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:736
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:571
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:2260
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2327
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2324
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1331
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:439
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:3755
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ9992
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY8957
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:389
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:4345
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:8509
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:4381