Hoge Raad, 12-10-2012 / 11/00150


ECLIECLI:NL:HR:2012:BU3785
Datum12-10-2012
InhoudsindicatieAlgemene wet bestuursrecht, Artikel 2, lid 1, Besluit proceskosten bestuursrecht. Belanghebbende stemt vooraf in met niet-naleving van artikel 10:3, lid 3, Awb. Geen bovenforfaitaire proceskostenvergoeding.
TijdschriftartikelHoge Raad, 27-10-2011, 11/00150 (met noot)
M.H.W.N. Lammers
NTFR 2011/2629
Schending mandaatvoorschrift geen reden voor bovenforfaitaire proceskostenvergoeding.
TijdschriftartikelHoge Raad, 27-10-2011, CPG 11/00150
V-N 2011/62.4
Geen bovenforfaitaire proceskostenvergoeding omdat schending mandaatvoorschrift met instemming van belanghebbende is geschied.
TijdschriftartikelHoge Raad, 12-10-2012, 11/00150 (met noot)
M.H. Hogendoorn
NTFR 2012/2444
Schending mandaatvoorschrift geen reden voor bovenforfaitaire proceskostenvergoeding.
TijdschriftartikelHoge Raad, 12-10-2012, 11/00150
V-N 2012/52.11
Geen bovenforfaitaire proceskostenvergoeding omdat schening maandaatvoorschrift met instemming belanghebbende is geschied (art. 8:75 Awb; art. 10:3 lid 3 Awb; art. 2 lid 3 Besl. Proceskosten Bestuursrecht)
TijdschriftartikelHoge Raad, 12-10-2012, 11/00150
JB 2012/253
Geen forfaitaire proceskostenvergoeding. Criterium afwijking forfaitaire bedragen. Belanghebbende stemt vooraf in met niet-naleving art. 10 lid 3 Awb.
TijdschriftartikelHoge Raad, 12-10-2012, 11/00150
FP 2012/18, blz. 30
Geen integrale proceskostenvergoeding ondanks niet-naleven mandaatvoorschrift
TijdschriftartikelHoge Raad, 12-10-2012, 11/00150
BNB 2012/313c
Schending mandaatvoorschrift met instemming van belanghebbende. Geen integrale proceskostenveroordeling.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH1928 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU3785 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY7676 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU3785 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:5113
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:CA3096
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:5080
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:5078