Hoge Raad, 07-02-2012 / 10/01613


ECLIECLI:NL:HR:2012:BU6908
Datum07-02-2012
InhoudsindicatieSalduzverweer. Het Hof heeft vastgesteld dat de verdachte ten tijde van haar ondervraging niet van haar vrijheid was beroofd. Het oordeel van het Hof dat in een geval als het onderhavige, waarin de aanhouding van de verdachte achterwege is gebleven omdat zij zich bereid had verklaard vrijwillig mee te gaan naar het kantoor van de gemeentelijke sociale dienst voor verhoor, de in HR LJN BH3079 geformuleerde regel ten aanzien van een aangehouden verdachte niet geldt, getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is toereikend gemotiveerd.
TijdschriftartikelHoge Raad, 07-02-2012, 10/01613
RvdW 2012, 296
Geen aanhouding; vrijwillig mee voor verhoor. Geen Salduzplicht.
TijdschriftartikelHoge Raad, 07-02-2012, 10/01613
NJB 2012, 542
Een niet door de politie aangehouden persoon, die vrijwillig met de politie meegaat voor een verhoor, kan zich (later) niet beroepen op het feit dat hij/zij voor het eerste politieverhoor recht heeft om een advocaat te raadplegen.
TijdschriftartikelHoge Raad, 07-02-2012, 10/01613
NJ 2012/115
Geen aanhouding; vrijwillig mee voor verhoor. Geen Salduzplicht.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU6908 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW9264 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU6908 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:CA2555 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:46
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2012:BY3455
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1590
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1021
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:682
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:176
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2763
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:234
Gerelateerd ECLI:NL:RBONE:2013:BZ0662
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2146
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX9551
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW7953
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BV9346